นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศิริพร พรหมพัฒน์
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > siriporn.pr

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_photo {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"photo.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01 Quest International University Perak (QIUP) Faculty of Integrative Sciences and Technology \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e21\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22","created_at":"2015/08/27 15:50:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/27 15:50:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/27 15:51:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/27 15:51:56 +0700","id":54517,"asset_file_size":660485}
 • Tiny_scau {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SCAU.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01 Quest International University Perak (QIUP) Faculty of Integrative Sciences and Technology \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e21\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22","created_at":"2015/08/26 13:41:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/26 13:41:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/27 15:46:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/27 15:46:48 +0700","id":54498,"asset_file_size":660485}
 • Tiny_page5-tile {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page5-tile.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"Picture for Summer School 26-27 June 2015","created_at":"2015/07/10 19:04:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/07/10 19:04:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/13 13:02:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/13 13:02:02 +0700","id":53698,"asset_file_size":335340}
 • Tiny_page1-tile111 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page1-tile111.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"Picture for Summer School 22-23 June 2015","created_at":"2015/07/10 19:00:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/07/10 19:00:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/13 13:02:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/13 13:02:46 +0700","id":53697,"asset_file_size":328999}
 • Tiny_page3-tile {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page3-tile.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"Picture for Summer School 24-25 June 2015","created_at":"2015/07/10 18:41:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/07/10 18:41:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/13 13:03:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/13 13:03:14 +0700","id":53696,"asset_file_size":326131}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Programforsummer.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"Program for Summer School","created_at":"2015/07/01 09:53:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/07/01 09:53:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/01 09:53:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/01 09:53:27 +0700","id":53530,"asset_file_size":541754}
 • Tiny_11414707_849017455179532_1166238057_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11414707_849017455179532_1166238057_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"Brawijaya University","created_at":"2015/06/04 10:01:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/04 10:01:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/04 10:01:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/04 10:01:17 +0700","id":53035,"asset_file_size":85743}
 • Tiny_11128496_818195141595097_429452716_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11128496_818195141595097_429452716_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"VisitPhnomPenhtointerviewtheapplicantsforPSU","created_at":"2015/04/03 16:44:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/03 16:44:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/03 16:44:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/03 16:44:06 +0700","id":51898,"asset_file_size":150996}
 • Tiny_11117820_818132131601398_1979358660_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11117820_818132131601398_1979358660_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"VisitPhnomPenhtointerviewtheapplicantsforPSU","created_at":"2015/04/03 15:45:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/03 15:45:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/03 15:45:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/03 15:45:15 +0700","id":51897,"asset_file_size":88219}
 • Tiny_11119881_817075095040435_417983309_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11119881_817075095040435_417983309_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"RoyalUniversityofAgriculture","created_at":"2015/04/01 15:27:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/01 15:27:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/01 15:27:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/01 15:27:28 +0700","id":51856,"asset_file_size":89225}
 • Tiny_poster {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"poster.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"ChiayiUniversity","created_at":"2015/03/26 16:17:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/26 16:17:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/26 16:17:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/26 16:17:55 +0700","id":51727,"asset_file_size":140619}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"chiayi23_3_15.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"ChiayiUniversity","created_at":"2015/03/26 15:23:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/26 15:23:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/26 15:23:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/26 15:23:53 +0700","id":51722,"asset_file_size":290420}
 • Tiny_11016640_798685126879432_125861008_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11016640_798685126879432_125861008_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"17February","created_at":"2015/02/24 16:32:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/24 16:32:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/24 16:32:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/24 16:32:08 +0700","id":51300,"asset_file_size":66847}
 • Tiny_pic2-4feb {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pic2-4Feb.15.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"pic_2Feb2015","created_at":"2015/02/11 16:01:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/11 16:01:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/11 16:01:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/11 16:01:41 +0700","id":51085,"asset_file_size":89732}
 • Tiny_picworkshop22-08-14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Picworkshop22-08-14.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"pic_220814","created_at":"2015/02/11 16:00:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/11 16:00:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/11 16:00:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/11 16:00:29 +0700","id":51084,"asset_file_size":80696}
 • Tiny_student {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"student.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"inter_student","created_at":"2012/07/03 15:12:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/03 15:12:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/03 16:01:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/03 16:01:39 +0700","id":35225,"asset_file_size":156469}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"IMTGTFlyer.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"IMTGT","created_at":"2012/06/28 09:26:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/06/28 09:26:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/06/28 10:02:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/06/28 10:02:18 +0700","id":35179,"asset_file_size":554994}
 • Tiny_ms {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Ms.Zhang1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"Yinxia","created_at":"2012/06/15 11:05:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/06/15 11:05:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/06/15 11:05:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/06/15 11:05:57 +0700","id":35074,"asset_file_size":73576}
 • Tiny_knowledge1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"knowledge1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"sharing","created_at":"2012/02/03 17:03:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/03 17:03:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/03 17:03:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/03 17:03:07 +0700","id":33319,"asset_file_size":230121}
 • Tiny_knowledge {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"knowledge.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"knowledge","created_at":"2012/02/03 16:52:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/03 16:52:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/03 16:52:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/03 16:52:31 +0700","id":33318,"asset_file_size":75343}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Knowledge.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"knowledge","created_at":"2012/02/03 16:48:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/03 16:48:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/03 16:48:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/03 16:48:22 +0700","id":33317,"asset_file_size":78128}
 • Tiny_acehpage4 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Acehpage4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"Aceh4","created_at":"2011/10/18 10:21:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/10/18 10:21:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/18 10:21:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/18 10:21:40 +0700","id":30755,"asset_file_size":101791}
 • Tiny_acehpage3 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Acehpage3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"Aceh3","created_at":"2011/10/18 10:20:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/10/18 10:20:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/18 10:20:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/18 10:20:54 +0700","id":30754,"asset_file_size":90608}
 • Tiny_acehpage2 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Acehpage2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"Aceh2","created_at":"2011/10/18 10:20:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/10/18 10:20:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/18 10:20:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/18 10:20:14 +0700","id":30753,"asset_file_size":107635}
 • Tiny_rubbermarket2 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"rubbermarket2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"rubber market","created_at":"2011/09/02 09:09:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/09/02 09:09:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/02 09:09:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/02 09:09:16 +0700","id":29683,"asset_file_size":65505}
ขนาดย่อ: