นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ป้อม
Ico64
นาย ศิริพงษ์ ศิริวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะเภสัชศาสตร์ http://www.pharmacy.psu.ac.th
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > siripong.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_micromedex_01 {"asset_file_name":"Micromedex_01.png","visibility":2,"modified_at":"2012/05/31 13:01:21 +0700","media_folder_id":45,"description":"Micromedex","updated_at":"2012/05/31 13:01:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2012/05/31 12:58:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":153000,"id":34923,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/31 12:58:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_ubuntu-10 {"asset_file_name":"Ubuntu-10.10.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:22:25 +0700","media_folder_id":45,"description":"Ubuntu 10.10","updated_at":"2011/05/31 19:22:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/10/11 11:34:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":42195,"id":25262,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_rapquadrantfebaug10600 {"asset_file_name":"rapquadrantfebaug10600.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:21:10 +0700","media_folder_id":45,"description":"Antivirus report","updated_at":"2011/05/31 19:21:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/09/28 13:13:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":162407,"id":24973,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"mbam-setup-1.46.exe","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:18:34 +0700","media_folder_id":45,"description":"MalwareBytes Anti-Malware","updated_at":"2011/05/31 19:18:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/octet-stream","created_at":"2010/08/30 13:20:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":6153376,"id":24422,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"16Jul2010_PSU_ITCrime_Case2_Doc2.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:16:25 +0700","media_folder_id":45,"description":"ITC case2","updated_at":"2011/05/31 19:16:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2010/08/05 13:27:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":65697,"id":24095,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"16Jul2010_PSU_ITCrime_Case2_Doc1.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:16:23 +0700","media_folder_id":45,"description":"ITC case2","updated_at":"2011/05/31 19:16:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2010/08/05 13:27:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":544342,"id":24094,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_farmville-mobile {"asset_file_name":"FarmVille-Mobile.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:06:50 +0700","media_folder_id":45,"description":"Farm Ville","updated_at":"2011/05/31 19:06:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/05/13 15:09:43 +0700","comment_counter":1,"asset_file_size":79523,"id":22786,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2011/04/17 14:48:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_farmville-mobile2 {"asset_file_name":"FarmVille-Mobile2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:06:50 +0700","media_folder_id":45,"description":"Farm Ville ","updated_at":"2011/05/31 19:06:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/05/13 15:08:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":92913,"id":22785,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_wubi_ubuntu_1 {"asset_file_name":"wubi_ubuntu_1.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:06:41 +0700","media_folder_id":45,"description":"wubi ubuntu 10.04","updated_at":"2011/05/31 19:06:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2010/05/09 13:59:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":93984,"id":22732,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: