นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ป้อม
Ico64
นาย ศิริพงษ์ ศิริวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะเภสัชศาสตร์ http://www.pharmacy.psu.ac.th
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > siripong.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_micromedex_01 {"member_only_commentable":false,"description":"Micromedex","asset_updated_at":"2012/05/31 12:58:44 +0700","asset_file_name":"Micromedex_01.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":34923,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":153000,"media_folder_id":45,"created_at":"2012/05/31 12:58:44 +0700","modified_at":"2012/05/31 13:01:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 13:01:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ubuntu-10 {"member_only_commentable":false,"description":"Ubuntu 10.10","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:13 +0700","asset_file_name":"Ubuntu-10.10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":25262,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42195,"media_folder_id":45,"created_at":"2010/10/11 11:34:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:22:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:22:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_rapquadrantfebaug10600 {"member_only_commentable":false,"description":"Antivirus report","asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:56 +0700","asset_file_name":"rapquadrantfebaug10600.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24973,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":162407,"media_folder_id":45,"created_at":"2010/09/28 13:13:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:21:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:21:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"MalwareBytes Anti-Malware","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:53 +0700","asset_file_name":"mbam-setup-1.46.exe","asset_content_type":"application/octet-stream","member_only_readable":false,"id":24422,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":6153376,"media_folder_id":45,"created_at":"2010/08/30 13:20:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:18:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:18:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"ITC case2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:20 +0700","asset_file_name":"16Jul2010_PSU_ITCrime_Case2_Doc2.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":24095,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65697,"media_folder_id":45,"created_at":"2010/08/05 13:27:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:16:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:16:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"ITC case2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:20 +0700","asset_file_name":"16Jul2010_PSU_ITCrime_Case2_Doc1.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":24094,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":544342,"media_folder_id":45,"created_at":"2010/08/05 13:27:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:16:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:16:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_farmville-mobile {"member_only_commentable":false,"description":"Farm Ville","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:42 +0700","asset_file_name":"FarmVille-Mobile.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":22786,"last_commented_at":"2011/04/17 14:48:07 +0700","commentable":true,"asset_file_size":79523,"media_folder_id":45,"created_at":"2010/05/13 15:09:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:06:50 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:06:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_farmville-mobile2 {"member_only_commentable":false,"description":"Farm Ville ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:42 +0700","asset_file_name":"FarmVille-Mobile2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":22785,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92913,"media_folder_id":45,"created_at":"2010/05/13 15:08:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:06:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:06:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_wubi_ubuntu_1 {"member_only_commentable":false,"description":"wubi ubuntu 10.04","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:38 +0700","asset_file_name":"wubi_ubuntu_1.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":22732,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93984,"media_folder_id":45,"created_at":"2010/05/09 13:59:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:06:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:06:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: