นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

^^^TalenGirl-Pla^^^
Ico64
น.ส. ศิริญญา แก้วน้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > sirinya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_att00002 {"description":"\u0e22\u0e34\u0e49\u0e213","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18925,"deleted_at":null,"created_at":"2009/11/24 14:39:33 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ATT00002.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:23:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:23:55 +0700","media_folder_id":84,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":171463,"last_commented_at":null}
  • Small_att00001 {"description":"\u0e22\u0e34\u0e49\u0e212","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18924,"deleted_at":null,"created_at":"2009/11/24 14:39:17 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ATT00001.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:23:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:23:54 +0700","media_folder_id":84,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":153711,"last_commented_at":null}
  • Small_att00000 {"description":"\u0e22\u0e34\u0e49\u0e211","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18923,"deleted_at":null,"created_at":"2009/11/24 14:38:55 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ATT00000.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:23:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:23:53 +0700","media_folder_id":84,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":139788,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u0e43\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":17535,"deleted_at":null,"created_at":"2009/09/28 15:34:53 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"application.pdf","updated_at":"2011/05/31 18:04:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:04:02 +0700","media_folder_id":84,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":57520,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u0e43\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":17534,"deleted_at":null,"created_at":"2009/09/28 15:33:57 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"App1.pdf","updated_at":"2011/05/31 18:03:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:03:58 +0700","media_folder_id":84,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":67019,"last_commented_at":null}
  • Small_ppbrclogo {"description":"\u0e42\u0e25\u0e42\u0e01\u0e49","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14804,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/15 14:41:57 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ppbrclogo.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:28:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:28:12 +0700","media_folder_id":84,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":62593,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":14052,"deleted_at":null,"created_at":"2009/04/22 09:55:09 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"PPB_logo_application_form.doc","updated_at":"2011/05/31 17:19:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:19:48 +0700","media_folder_id":84,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":67584,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u0e43\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23 TQM","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":3172,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/17 13:59:25 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e43\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23-TQM.pdf","updated_at":"2011/06/01 15:34:58 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:34:58 +0700","media_folder_id":84,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":86548,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u0e43\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23-\u0e40\u0e17\u0e04\u0e19\u0e34\u0e04","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":3171,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/17 13:47:21 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e43\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23-\u0e40\u0e17\u0e04\u0e19\u0e34\u0e04.pdf","updated_at":"2011/06/01 15:34:54 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:34:54 +0700","media_folder_id":84,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":75926,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: