นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สินีนาถ บุญพรหมสุข
Ico64
สินีนาถ บุญพรหมสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > sineenart.kh

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"commentable":true,"modified_at":"2016/09/27 15:59:09 +0700","media_folder_id":609,"deleted_at":null,"asset_file_size":43418,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/pdf","id":59400,"created_at":"2016/09/27 15:59:00 +0700","asset_file_name":"BL_3_2.pdf","updated_at":"2016/09/27 15:59:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/27 15:59:00 +0700","description":"regrade","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_regrade {"commentable":true,"modified_at":"2016/08/30 15:19:21 +0700","media_folder_id":609,"deleted_at":null,"asset_file_size":172338,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":59167,"created_at":"2016/08/30 15:19:18 +0700","asset_file_name":"regrade.png","updated_at":"2016/08/30 15:19:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/08/30 15:19:18 +0700","description":"regrade","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_3r3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/08/30 14:59:56 +0700","media_folder_id":609,"deleted_at":null,"asset_file_size":128736,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":59166,"created_at":"2016/08/30 14:59:51 +0700","asset_file_name":"3R3.png","updated_at":"2016/08/30 14:59:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/08/30 14:59:51 +0700","description":"regrade","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_3r1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/08/30 14:53:14 +0700","media_folder_id":609,"deleted_at":null,"asset_file_size":282685,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":59165,"created_at":"2016/08/30 14:53:08 +0700","asset_file_name":"3R1.png","updated_at":"2016/08/30 14:53:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/08/30 14:53:08 +0700","description":"3R1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_time3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/08/25 10:15:21 +0700","media_folder_id":609,"deleted_at":null,"asset_file_size":6475,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59135,"created_at":"2016/08/25 10:15:17 +0700","asset_file_name":"time3.jpg","updated_at":"2016/08/25 10:15:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/08/25 10:15:17 +0700","description":"time","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_q2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/08/19 09:33:45 +0700","media_folder_id":609,"deleted_at":null,"asset_file_size":106835,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":59074,"created_at":"2016/08/19 09:33:44 +0700","asset_file_name":"q2.png","updated_at":"2016/08/19 09:33:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/08/19 09:33:44 +0700","description":"q2","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_q1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/08/19 09:33:04 +0700","media_folder_id":609,"deleted_at":null,"asset_file_size":4910,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59073,"created_at":"2016/08/19 09:33:01 +0700","asset_file_name":"q1.jpg","updated_at":"2016/08/19 09:33:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/08/19 09:33:01 +0700","description":"q","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: