นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นาย สิน พรหมเทพ
Ico64
นาย สิน พรหมเทพ
นายช่างเทคนิค
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > sin.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sin19032015_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sin19032015_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1530,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27","created_at":"2015/03/19 14:11:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/19 14:11:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/19 14:11:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/19 14:11:24 +0700","id":51606,"asset_file_size":355058}
  • Small_sin19032015_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sin19032015_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1530,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27","created_at":"2015/03/19 14:11:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/19 14:11:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/19 14:11:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/19 14:11:09 +0700","id":51605,"asset_file_size":399397}
  • Small_sin19032015_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sin19032015_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1530,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27","created_at":"2015/03/19 14:10:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/19 14:10:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/19 14:10:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/19 14:10:51 +0700","id":51604,"asset_file_size":414498}
  • Small_sin19032015_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sin19032015_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1530,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27","created_at":"2015/03/19 14:10:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/19 14:10:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/19 14:10:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/19 14:10:35 +0700","id":51603,"asset_file_size":410238}
  • Small_sin18022015_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sin18022015_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1530,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27","created_at":"2015/02/18 16:36:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/18 16:36:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/18 16:37:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/18 16:37:04 +0700","id":51249,"asset_file_size":422987}
  • Small_sin18022015_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sin18022015_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1530,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27","created_at":"2015/02/18 16:36:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/18 16:36:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/18 16:36:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/18 16:36:43 +0700","id":51248,"asset_file_size":497483}
  • Small_sin18022015_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sin18022015_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1530,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27","created_at":"2015/02/18 16:36:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/02/18 16:36:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/18 16:36:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/18 16:36:22 +0700","id":51247,"asset_file_size":467671}
  • Small_sin01292014_7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sin01292014_7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1530,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27","created_at":"2015/01/29 18:33:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/01/29 18:33:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/29 18:33:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/29 18:33:40 +0700","id":50744,"asset_file_size":310917}
  • Small_sin01292014_6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sin01292014_6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1530,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27","created_at":"2015/01/29 18:33:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/01/29 18:33:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/29 18:33:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/29 18:33:25 +0700","id":50743,"asset_file_size":354062}
ขนาดย่อ: