นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > seangjun.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"member_only_commentable":false,"description":"Update","asset_updated_at":"2012/04/25 20:10:29 +0700","asset_file_name":"Update.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":34509,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":231743,"media_folder_id":66,"created_at":"2012/04/25 20:10:29 +0700","modified_at":"2012/04/25 21:01:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/25 21:01:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tu {"member_only_commentable":false,"description":"tu.jpg","asset_updated_at":"2012/04/20 16:16:09 +0700","asset_file_name":"tu.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34479,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2920,"media_folder_id":66,"created_at":"2012/04/20 16:16:09 +0700","modified_at":"2012/04/20 17:01:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/20 17:01:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_research4 {"member_only_commentable":false,"description":"research4.2","asset_updated_at":"2012/02/01 18:02:34 +0700","asset_file_name":"research4.2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33215,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30629,"media_folder_id":66,"created_at":"2012/02/01 18:02:34 +0700","modified_at":"2012/02/01 18:02:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/01 18:02:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_research4 {"member_only_commentable":false,"description":"research4.1","asset_updated_at":"2012/02/01 18:01:48 +0700","asset_file_name":"research4.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33214,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29416,"media_folder_id":66,"created_at":"2012/02/01 18:01:48 +0700","modified_at":"2012/02/01 18:01:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/01 18:01:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_research4 {"member_only_commentable":false,"description":"research4","asset_updated_at":"2012/02/01 18:01:02 +0700","asset_file_name":"research4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33213,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32047,"media_folder_id":66,"created_at":"2012/02/01 18:01:02 +0700","modified_at":"2012/02/01 18:01:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/01 18:01:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_research3 {"member_only_commentable":false,"description":"research3","asset_updated_at":"2012/02/01 18:00:23 +0700","asset_file_name":"research3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33212,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33092,"media_folder_id":66,"created_at":"2012/02/01 18:00:23 +0700","modified_at":"2012/02/01 18:00:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/01 18:00:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_research3 {"member_only_commentable":false,"description":"research3.1","asset_updated_at":"2012/02/01 17:59:16 +0700","asset_file_name":"research3.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33211,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34885,"media_folder_id":66,"created_at":"2012/02/01 17:59:16 +0700","modified_at":"2012/02/01 17:59:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/01 17:59:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_research2 {"member_only_commentable":false,"description":"research2.3","asset_updated_at":"2012/02/01 17:58:28 +0700","asset_file_name":"research2.3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33210,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26874,"media_folder_id":66,"created_at":"2012/02/01 17:58:28 +0700","modified_at":"2012/02/01 17:58:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/01 17:58:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_research2 {"member_only_commentable":false,"description":"research2.2","asset_updated_at":"2012/02/01 17:57:50 +0700","asset_file_name":"research2.2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33209,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34271,"media_folder_id":66,"created_at":"2012/02/01 17:57:50 +0700","modified_at":"2012/02/01 17:57:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/01 17:57:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: