นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Rosalie
Ico64
Miss Savitree Chaimanee
นักวิชาการศึกษา
กองทะเบียนและประมวลผล
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

Main > savitree.c

No folder found
  • Small_559902_546084588758550_1418769798_n {"description":"\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e23\u0e48\u0e32\u0e40\u0e23\u0e34\u0e07\u0e2a\u0e14\u0e43\u0e2a\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07","asset_updated_at":"2013/06/18 14:08:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40721,"deleted_at":null,"created_at":"2013/06/18 14:08:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"559902_546084588758550_1418769798_n.jpg","updated_at":"2013/06/18 14:20:53 +0700","modified_at":"2013/06/18 14:08:56 +0700","media_folder_id":1527,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":122208,"last_commented_at":"2013/06/18 14:20:53 +0700"}
  • Small_7139_676815025668759_1282618359_n {"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e2d\u0e23 \u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2f \u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21 Share \u0e08\u0e23\u0e49\u0e32\u0e32...","asset_updated_at":"2013/06/18 13:16:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40713,"deleted_at":null,"created_at":"2013/06/18 13:16:57 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"7139_676815025668759_1282618359_n.jpg","updated_at":"2013/06/18 13:18:54 +0700","modified_at":"2013/06/18 13:18:54 +0700","media_folder_id":1527,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":238792,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: