นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศศิธร ลิ่มจู้
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sasitorn.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_book {"modified_at":"2016/06/16 13:32:11 +0700","id":58212,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"book.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/16 13:32:11 +0700","media_folder_id":747,"description":"book","created_at":"2016/06/16 13:32:06 +0700","asset_updated_at":"2016/06/16 13:32:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":79712}
  • Small_lan {"modified_at":"2016/06/14 13:52:57 +0700","id":58164,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_file_name":"lan.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/14 13:52:57 +0700","media_folder_id":747,"description":"lan","created_at":"2016/06/14 13:52:51 +0700","asset_updated_at":"2016/06/14 13:52:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":17079}
  • Small_vga {"modified_at":"2016/06/09 10:04:25 +0700","id":58116,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vga.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/09 10:04:25 +0700","media_folder_id":747,"description":"vga","created_at":"2016/06/09 10:04:22 +0700","asset_updated_at":"2016/06/09 10:04:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32686}
  • Small_tel {"modified_at":"2016/05/25 15:45:59 +0700","id":57937,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tel.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/25 15:45:59 +0700","media_folder_id":747,"description":"tel","created_at":"2016/05/25 15:45:54 +0700","asset_updated_at":"2016/05/25 15:45:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":39232}
  • Small_powerbank2 {"modified_at":"2016/05/11 15:13:01 +0700","id":57799,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"powerbank2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/11 15:13:01 +0700","media_folder_id":747,"description":"powerbank2","created_at":"2016/05/11 15:12:55 +0700","asset_updated_at":"2016/05/11 15:12:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2941}
  • Small_powerbank {"modified_at":"2016/05/11 15:10:00 +0700","id":57798,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"powerbank.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/11 15:10:00 +0700","media_folder_id":747,"description":"powerbank1","created_at":"2016/05/11 15:08:15 +0700","asset_updated_at":"2016/05/11 15:08:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54382}
  • Small_note {"modified_at":"2016/04/28 08:46:45 +0700","id":57641,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"note.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/28 08:46:45 +0700","media_folder_id":747,"description":"note","created_at":"2016/04/28 08:46:38 +0700","asset_updated_at":"2016/04/28 08:46:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":22292}
  • Small_559000000761501 {"modified_at":"2016/04/08 14:59:20 +0700","id":57467,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_file_name":"559000000761501.JPEG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/08 14:59:20 +0700","media_folder_id":747,"description":"hank","created_at":"2016/04/08 14:59:18 +0700","asset_updated_at":"2016/04/08 14:59:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":83736}
  • Small_kong1 {"modified_at":"2016/03/25 14:28:03 +0700","id":57213,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":5,"member_only_readable":true,"asset_file_name":"kong1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/25 14:28:03 +0700","media_folder_id":747,"description":"kong1","created_at":"2016/03/25 14:27:56 +0700","asset_updated_at":"2016/03/25 14:27:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":23267}
ขนาดย่อ: