นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารี
Ico64
สารี ธำรงวัฒน์
นักวิชาการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > saree.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_saree {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:25:30 +0700","media_folder_id":79,"deleted_at":null,"asset_file_size":58022,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":10157,"created_at":"2008/10/13 13:24:07 +0700","asset_file_name":"Saree.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:25:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:42 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e15\u0e31\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_page1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:16:34 +0700","media_folder_id":79,"deleted_at":null,"asset_file_size":71906,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":9649,"created_at":"2008/09/26 12:53:04 +0700","asset_file_name":"page1.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:16:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:54 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_ภาพวรรณี-แป๊ด {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:48:57 +0700","media_folder_id":79,"deleted_at":null,"asset_file_size":28634,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":9582,"created_at":"2008/09/24 13:27:22 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13\u0e35-\u0e41\u0e1b\u0e4a\u0e14.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:48:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:02 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13\u0e35-\u0e41\u0e1b\u0e4a\u0e14\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_sonwan {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:14:58 +0700","media_folder_id":79,"deleted_at":null,"asset_file_size":403412,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":9554,"created_at":"2008/09/23 14:52:27 +0700","asset_file_name":"sonwan.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:14:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":1,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:47 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13\u0026nbsp; \u0e41\u0e25\u0e30 \u0e1a\u0e38\u0e15\u0e23\u003C/p\u003E","last_commented_at":"2010/05/01 09:58:34 +0700","asset_processing":false}
  • Small_123-ก้องm {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:48:56 +0700","media_folder_id":79,"deleted_at":null,"asset_file_size":106851,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":9535,"created_at":"2008/09/22 13:26:23 +0700","asset_file_name":"123-\u0e01\u0e49\u0e2d\u0e07m.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:48:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:02 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e0b\u0e19\u0e01\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_1234-กจิน {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:48:56 +0700","media_folder_id":79,"deleted_at":null,"asset_file_size":76235,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":9534,"created_at":"2008/09/22 13:25:50 +0700","asset_file_name":"1234-\u0e01\u0e08\u0e34\u0e19.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:48:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:02 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e0b\u0e19 \u0e01\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e34\u0e19\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_page02 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:10:05 +0700","media_folder_id":79,"deleted_at":null,"asset_file_size":64729,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":9228,"created_at":"2008/09/10 11:44:40 +0700","asset_file_name":"page02.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:10:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:09 +0700","description":"\u0e40\u0e2d\u0e0102","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_page01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:10:05 +0700","media_folder_id":79,"deleted_at":null,"asset_file_size":36633,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":9227,"created_at":"2008/09/10 11:44:16 +0700","asset_file_name":"page01.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:10:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:09 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e2d\u0e0101","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dsc00040 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:52:08 +0700","media_folder_id":79,"deleted_at":null,"asset_file_size":687996,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7460,"created_at":"2008/07/02 10:12:03 +0700","asset_file_name":"DSC00040.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:52:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:59 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e44\u0e1b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e40\u0e08\u0e14\u0e35\u0e22\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: