นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > saraphi.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc06950 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC06950.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":60,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e35\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/15 16:26:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:33:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:33:17 +0700","id":495,"asset_file_size":1397555}
  • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"practise_1.xls","member_only_commentable":false,"media_folder_id":60,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e2b\u0e31\u0e14\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/19 14:34:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","id":95,"asset_file_size":13824}
  • {"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"uniform.doc","member_only_commentable":false,"media_folder_id":60,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/18 16:56:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:27:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:27:18 +0700","id":62,"asset_file_size":26994688}
ขนาดย่อ: