นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายแสงเทียน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_equ3 equ
Ico24 Ico32_equ2 equ
Ico24 Ico32_equ1 equ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > samrit.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_equ3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"equ3.jpg","created_at":"2019/07/26 10:34:17 +0700","asset_updated_at":"2019/07/26 10:34:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/26 10:34:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"equ","asset_file_size":19954,"modified_at":"2019/07/26 10:34:20 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63062,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_equ2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"equ2.jpg","created_at":"2019/07/26 10:33:51 +0700","asset_updated_at":"2019/07/26 10:33:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/26 10:33:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"equ","asset_file_size":13620,"modified_at":"2019/07/26 10:33:53 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63061,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_equ1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"equ1.jpg","created_at":"2019/07/26 10:33:25 +0700","asset_updated_at":"2019/07/26 10:33:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/26 10:33:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"equ","asset_file_size":7974,"modified_at":"2019/07/26 10:33:27 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63060,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_equ {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"equ.jpg","created_at":"2019/07/26 10:22:33 +0700","asset_updated_at":"2019/07/26 10:22:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/26 10:22:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"equ","asset_file_size":17361,"modified_at":"2019/07/26 10:22:39 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63059,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_php {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"php.jpg","created_at":"2019/07/25 16:20:21 +0700","asset_updated_at":"2019/07/25 16:20:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/25 16:20:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"php","asset_file_size":18087,"modified_at":"2019/07/25 16:20:24 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63058,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_wsc5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wsc5.jpg","created_at":"2016/06/27 23:54:14 +0700","asset_updated_at":"2016/06/27 23:54:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/27 23:54:18 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Web Server for Chrome","asset_file_size":21231,"modified_at":"2016/06/27 23:54:18 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58405,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_wsc4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wsc4.jpg","created_at":"2016/06/27 23:53:52 +0700","asset_updated_at":"2016/06/27 23:53:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/27 23:53:57 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Web Server for Chrome","asset_file_size":66652,"modified_at":"2016/06/27 23:53:57 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58404,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_wsc3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wsc3.jpg","created_at":"2016/06/27 23:53:25 +0700","asset_updated_at":"2016/06/27 23:53:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/27 23:53:31 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Web Server for Chrome","asset_file_size":32572,"modified_at":"2016/06/27 23:53:31 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58403,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_wsc2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wsc2.jpg","created_at":"2016/06/27 23:51:55 +0700","asset_updated_at":"2016/06/27 23:51:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/27 23:52:00 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Web Server for Chrome","asset_file_size":21375,"modified_at":"2016/06/27 23:52:00 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58402,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: