นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายแสงเทียน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > samrit.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_hotpot {"description":"\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e40\u0e15\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e15\u0e34\u0e01\u0e19\u0e49\u0e33\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2021/05/31 09:51:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63669,"deleted_at":null,"created_at":"2021/05/31 09:51:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"hotpot.jpg","updated_at":"2021/05/31 09:51:41 +0700","modified_at":"2021/05/31 09:51:41 +0700","media_folder_id":1,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":31810,"last_commented_at":null}
  • Small_sp5 {"description":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e21\u0e25\u0e4c\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19 Content","asset_updated_at":"2020/11/27 17:05:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63605,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/27 17:05:13 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"sp5.jpg","updated_at":"2020/11/27 17:05:17 +0700","modified_at":"2020/11/27 17:05:17 +0700","media_folder_id":1,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":27794,"last_commented_at":null}
  • Small_sp3 {"description":"sp page builder","asset_updated_at":"2020/11/27 15:39:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63598,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/27 15:39:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"sp3.jpg","updated_at":"2020/11/27 15:39:58 +0700","modified_at":"2020/11/27 15:39:58 +0700","media_folder_id":1,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":52287,"last_commented_at":null}
  • Small_sp2 {"description":"sp page builder","asset_updated_at":"2020/11/27 15:39:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63597,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/27 15:39:22 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"sp2.jpg","updated_at":"2020/11/27 15:39:23 +0700","modified_at":"2020/11/27 15:39:23 +0700","media_folder_id":1,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":51404,"last_commented_at":null}
  • Small_sp1 {"description":"sp page builder","asset_updated_at":"2020/11/27 15:33:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63596,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/27 15:33:30 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"sp1.jpg","updated_at":"2020/11/27 15:33:36 +0700","modified_at":"2020/11/27 15:33:36 +0700","media_folder_id":1,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":60376,"last_commented_at":null}
  • Small_pdf2 {"description":"pdf ","asset_updated_at":"2020/08/14 11:18:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63549,"deleted_at":null,"created_at":"2020/08/14 11:18:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pdf2.jpg","updated_at":"2020/08/14 11:18:22 +0700","modified_at":"2020/08/14 11:18:22 +0700","media_folder_id":1,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":9895,"last_commented_at":null}
  • Small_pdf1 {"description":"pdf ","asset_updated_at":"2020/08/14 11:17:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63548,"deleted_at":null,"created_at":"2020/08/14 11:17:39 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"pdf1.jpg","updated_at":"2020/08/14 11:17:45 +0700","modified_at":"2020/08/14 11:17:45 +0700","media_folder_id":1,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":14305,"last_commented_at":null}
  • Small_equ3 {"description":"equ","asset_updated_at":"2019/07/26 10:34:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63062,"deleted_at":null,"created_at":"2019/07/26 10:34:17 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"equ3.jpg","updated_at":"2019/07/26 10:34:20 +0700","modified_at":"2019/07/26 10:34:20 +0700","media_folder_id":1,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":19954,"last_commented_at":null}
  • Small_equ2 {"description":"equ","asset_updated_at":"2019/07/26 10:33:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63061,"deleted_at":null,"created_at":"2019/07/26 10:33:51 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"equ2.jpg","updated_at":"2019/07/26 10:33:53 +0700","modified_at":"2019/07/26 10:33:53 +0700","media_folder_id":1,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":13620,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: