นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายแสงเทียน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Main > samrit.r

No folder found
  • Small_plg4 {"description":"plg_cal_stamp4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14640,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/07 01:24:25 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"plg4.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:26:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:26:28 +0700","media_folder_id":1,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1746,"last_commented_at":null}
  • Small_plg3 {"description":"plg_cal_stamp3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14639,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/07 01:21:11 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"plg3.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:26:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:26:28 +0700","media_folder_id":1,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":5321,"last_commented_at":null}
  • Small_plg2 {"description":"plg_cal_stamp2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14638,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/07 01:16:02 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"plg2.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:26:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:26:27 +0700","media_folder_id":1,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":6463,"last_commented_at":null}
  • Small_plg1 {"description":"plg_cal_stamp1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14637,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/07 01:09:13 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"plg1.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:26:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:26:26 +0700","media_folder_id":1,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":4953,"last_commented_at":null}
  • Small_5 {"description":"p5","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12506,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/04 16:05:58 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"5.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:59:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:59:22 +0700","media_folder_id":1,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":13844,"last_commented_at":null}
  • Small_7 {"description":"p7","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12505,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/04 15:59:24 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"7.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:59:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:59:21 +0700","media_folder_id":1,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":16072,"last_commented_at":null}
  • Small_6 {"description":"\u003Cp\u003Ep6\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12504,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/04 15:58:23 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"6.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:59:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:59:21 +0700","media_folder_id":1,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":13578,"last_commented_at":null}
  • Small_4 {"description":"\u003Cp\u003Ep4\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12490,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/04 15:35:22 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"4.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:59:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:59:13 +0700","media_folder_id":1,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":9113,"last_commented_at":null}
  • Small_3 {"description":"p3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12489,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/04 15:33:08 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"3.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:59:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:59:13 +0700","media_folder_id":1,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":13681,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: