นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายแสงเทียน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_equ3 equ
Ico24 Ico32_equ2 equ
Ico24 Ico32_equ1 equ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > samrit.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4.jpg","created_at":"2009/02/04 15:35:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:59:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ep4\u003C/p\u003E","asset_file_size":9113,"modified_at":"2011/05/31 16:59:13 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12490,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3.jpg","created_at":"2009/02/04 15:33:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:59:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p3","asset_file_size":13681,"modified_at":"2011/05/31 16:59:13 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12489,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2.jpg","created_at":"2009/02/04 14:25:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:59:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p2","asset_file_size":10140,"modified_at":"2011/05/31 16:59:12 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12488,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1.jpg","created_at":"2009/02/04 14:15:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:59:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p1","asset_file_size":1822,"modified_at":"2011/05/31 16:59:12 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12486,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: