นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายแสงเทียน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Main > samrit.r

No folder found
  • Small_b3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"b3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1,"visibility":null,"description":"browse file","created_at":"2010/03/10 15:39:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:53:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:53:25 +0700","id":21460,"asset_file_size":14874}
  • Small_b2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"b2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1,"visibility":null,"description":"browse file","created_at":"2010/03/10 15:38:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:53:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:53:24 +0700","id":21459,"asset_file_size":15409}
  • Small_b1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"b1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Ebrowse file\u003C/p\u003E","created_at":"2010/03/10 15:36:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:53:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:53:24 +0700","id":21458,"asset_file_size":29562}
  • Small_mod_total_user {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mod_total_user.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Emod_total_user\u003C/p\u003E","created_at":"2009/05/20 01:50:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:29:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:29:11 +0700","id":14872,"asset_file_size":3048}
  • Small_nofeeddata4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nofeeddata4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1,"visibility":null,"description":"nofeeddata4","created_at":"2009/05/12 02:23:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:26:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:26:59 +0700","id":14688,"asset_file_size":1349}
  • Small_nofeeddata3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nofeeddata3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1,"visibility":null,"description":"nofeeddata3","created_at":"2009/05/12 02:23:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:26:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:26:58 +0700","id":14687,"asset_file_size":1386}
  • Small_nofeeddata2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nofeeddata2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1,"visibility":null,"description":"nofeeddata2","created_at":"2009/05/12 02:19:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:26:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:26:58 +0700","id":14686,"asset_file_size":3647}
  • Small_nofeeddata {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nofeeddata.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Enofeeddata\u003C/p\u003E","created_at":"2009/05/12 02:18:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:26:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:26:57 +0700","id":14685,"asset_file_size":1323}
  • Small_plg4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"plg4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1,"visibility":null,"description":"plg_cal_stamp4","created_at":"2009/05/07 01:24:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:26:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:26:28 +0700","id":14640,"asset_file_size":1746}
Thumbnail Size: