นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายแสงเทียน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_equ3 equ
Ico24 Ico32_equ2 equ
Ico24 Ico32_equ1 equ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > samrit.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_nofeeddata2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nofeeddata2.jpg","created_at":"2009/05/12 02:19:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:26:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"nofeeddata2","asset_file_size":3647,"modified_at":"2011/05/31 17:26:58 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14686,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nofeeddata {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nofeeddata.jpg","created_at":"2009/05/12 02:18:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:26:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Enofeeddata\u003C/p\u003E","asset_file_size":1323,"modified_at":"2011/05/31 17:26:57 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14685,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_plg4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"plg4.jpg","created_at":"2009/05/07 01:24:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:26:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"plg_cal_stamp4","asset_file_size":1746,"modified_at":"2011/05/31 17:26:28 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14640,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_plg3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"plg3.jpg","created_at":"2009/05/07 01:21:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:26:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"plg_cal_stamp3","asset_file_size":5321,"modified_at":"2011/05/31 17:26:28 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14639,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_plg2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"plg2.jpg","created_at":"2009/05/07 01:16:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:26:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"plg_cal_stamp2","asset_file_size":6463,"modified_at":"2011/05/31 17:26:27 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14638,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_plg1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"plg1.jpg","created_at":"2009/05/07 01:09:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:26:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"plg_cal_stamp1","asset_file_size":4953,"modified_at":"2011/05/31 17:26:26 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14637,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5.jpg","created_at":"2009/02/04 16:05:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:59:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p5","asset_file_size":13844,"modified_at":"2011/05/31 16:59:22 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12506,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_7 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"7.jpg","created_at":"2009/02/04 15:59:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:59:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p7","asset_file_size":16072,"modified_at":"2011/05/31 16:59:21 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12505,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_6 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6.jpg","created_at":"2009/02/04 15:58:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:59:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ep6\u003C/p\u003E","asset_file_size":13578,"modified_at":"2011/05/31 16:59:21 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12504,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: