นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายแสงเทียน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Main > samrit.r

No folder found
  • Small_chronoform5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chronoform5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1,"visibility":2,"description":"Chronoforms","created_at":"2013/09/06 09:42:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/06 09:42:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/06 09:43:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/06 09:43:02 +0700","id":42621,"asset_file_size":14831}
  • Small_chronoform19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chronoform19.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1,"visibility":2,"description":"Chronoform","created_at":"2013/09/06 09:37:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/06 09:37:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/06 09:37:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/06 09:37:55 +0700","id":42620,"asset_file_size":95877}
  • Small_chronoform3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chronoform3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1,"visibility":2,"description":"Chronoform","created_at":"2013/09/06 09:32:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/06 09:32:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/06 09:32:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/06 09:32:40 +0700","id":42618,"asset_file_size":29980}
  • Small_chronoform2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chronoform2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1,"visibility":2,"description":"Chronoform1","created_at":"2013/09/06 09:28:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/06 09:28:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/06 09:28:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/06 09:28:20 +0700","id":42616,"asset_file_size":17649}
  • Small_position-tmp2 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"position-tmp2.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":1,"visibility":2,"description":"position tmp2","created_at":"2012/02/13 13:08:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/13 13:08:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/13 13:08:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/13 13:08:25 +0700","id":33620,"asset_file_size":38969}
  • Small_position-tmp1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"position-tmp1.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":1,"visibility":2,"description":"position tmp1","created_at":"2012/02/13 13:07:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/13 13:07:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/13 13:07:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/13 13:07:39 +0700","id":33619,"asset_file_size":36709}
  • Small_templates2 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Templates2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1,"visibility":2,"description":"Templates","created_at":"2012/02/10 15:32:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/10 15:32:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/10 15:32:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/10 15:32:50 +0700","id":33551,"asset_file_size":20033}
  • Small_templates1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Templates1.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":1,"visibility":2,"description":"Templates","created_at":"2012/02/10 15:32:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/10 15:32:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/10 15:32:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/10 15:32:18 +0700","id":33550,"asset_file_size":8329}
  • Small_p1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"p1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1,"visibility":2,"description":"Joomla+IE9","created_at":"2011/11/15 13:30:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/11/15 13:30:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/11/15 13:30:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/11/15 13:30:57 +0700","id":31333,"asset_file_size":33975}
Thumbnail Size: