นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายแสงเทียน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > samrit.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_chronoform20 {"description":"Chronoforms","asset_updated_at":"2013/09/06 09:47:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42622,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/06 09:47:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"chronoform20.jpg","updated_at":"2013/09/06 09:48:02 +0700","modified_at":"2013/09/06 09:48:02 +0700","media_folder_id":1,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":21518,"last_commented_at":null}
  • Small_chronoform5 {"description":"Chronoforms","asset_updated_at":"2013/09/06 09:42:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42621,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/06 09:42:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"chronoform5.jpg","updated_at":"2013/09/06 09:43:02 +0700","modified_at":"2013/09/06 09:43:02 +0700","media_folder_id":1,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":14831,"last_commented_at":null}
  • Small_chronoform19 {"description":"Chronoform","asset_updated_at":"2013/09/06 09:37:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42620,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/06 09:37:50 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"chronoform19.jpg","updated_at":"2013/09/06 09:37:55 +0700","modified_at":"2013/09/06 09:37:55 +0700","media_folder_id":1,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":95877,"last_commented_at":null}
  • Small_chronoform3 {"description":"Chronoform","asset_updated_at":"2013/09/06 09:32:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42618,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/06 09:32:39 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"chronoform3.jpg","updated_at":"2013/09/06 09:32:40 +0700","modified_at":"2013/09/06 09:32:40 +0700","media_folder_id":1,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":29980,"last_commented_at":null}
  • Small_chronoform2 {"description":"Chronoform1","asset_updated_at":"2013/09/06 09:28:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42616,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/06 09:28:17 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"chronoform2.jpg","updated_at":"2013/09/06 09:28:20 +0700","modified_at":"2013/09/06 09:28:20 +0700","media_folder_id":1,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":17649,"last_commented_at":null}
  • Small_position-tmp2 {"description":"position tmp2","asset_updated_at":"2012/02/13 13:08:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33620,"deleted_at":null,"created_at":"2012/02/13 13:08:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"position-tmp2.jpg","updated_at":"2012/02/13 13:08:25 +0700","modified_at":"2012/02/13 13:08:25 +0700","media_folder_id":1,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":38969,"last_commented_at":null}
  • Small_position-tmp1 {"description":"position tmp1","asset_updated_at":"2012/02/13 13:07:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33619,"deleted_at":null,"created_at":"2012/02/13 13:07:34 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"position-tmp1.jpg","updated_at":"2012/02/13 13:07:39 +0700","modified_at":"2012/02/13 13:07:39 +0700","media_folder_id":1,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":36709,"last_commented_at":null}
  • Small_templates2 {"description":"Templates","asset_updated_at":"2012/02/10 15:32:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33551,"deleted_at":null,"created_at":"2012/02/10 15:32:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Templates2.jpg","updated_at":"2012/02/10 15:32:50 +0700","modified_at":"2012/02/10 15:32:50 +0700","media_folder_id":1,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":20033,"last_commented_at":null}
  • Small_templates1 {"description":"Templates","asset_updated_at":"2012/02/10 15:32:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33550,"deleted_at":null,"created_at":"2012/02/10 15:32:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Templates1.jpg","updated_at":"2012/02/10 15:32:18 +0700","modified_at":"2012/02/10 15:32:18 +0700","media_folder_id":1,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":8329,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: