นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายแสงเทียน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_equ3 equ
Ico24 Ico32_equ2 equ
Ico24 Ico32_equ1 equ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > samrit.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_templates2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Templates2.jpg","created_at":"2012/02/10 15:32:45 +0700","asset_updated_at":"2012/02/10 15:32:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/10 15:32:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Templates","asset_file_size":20033,"modified_at":"2012/02/10 15:32:50 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33551,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_templates1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Templates1.jpg","created_at":"2012/02/10 15:32:16 +0700","asset_updated_at":"2012/02/10 15:32:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/10 15:32:18 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Templates","asset_file_size":8329,"modified_at":"2012/02/10 15:32:18 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33550,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_p1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"p1.jpg","created_at":"2011/11/15 13:30:52 +0700","asset_updated_at":"2011/11/15 13:30:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/15 13:30:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Joomla+IE9","asset_file_size":33975,"modified_at":"2011/11/15 13:30:57 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31333,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_b3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"b3.jpg","created_at":"2010/03/10 15:39:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:53:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"browse file","asset_file_size":14874,"modified_at":"2011/05/31 18:53:25 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":21460,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_b2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"b2.jpg","created_at":"2010/03/10 15:38:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:53:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"browse file","asset_file_size":15409,"modified_at":"2011/05/31 18:53:24 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":21459,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_b1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"b1.jpg","created_at":"2010/03/10 15:36:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:53:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ebrowse file\u003C/p\u003E","asset_file_size":29562,"modified_at":"2011/05/31 18:53:24 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":21458,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_mod_total_user {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mod_total_user.jpg","created_at":"2009/05/20 01:50:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:29:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Emod_total_user\u003C/p\u003E","asset_file_size":3048,"modified_at":"2011/05/31 17:29:11 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14872,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nofeeddata4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nofeeddata4.jpg","created_at":"2009/05/12 02:23:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:26:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"nofeeddata4","asset_file_size":1349,"modified_at":"2011/05/31 17:26:59 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14688,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nofeeddata3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nofeeddata3.jpg","created_at":"2009/05/12 02:23:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:26:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"nofeeddata3","asset_file_size":1386,"modified_at":"2011/05/31 17:26:58 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14687,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: