นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายแสงเทียน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_equ3 equ
Ico24 Ico32_equ2 equ
Ico24 Ico32_equ1 equ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > samrit.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_chronoform13 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chronoform13.jpg","created_at":"2013/09/06 09:57:46 +0700","asset_updated_at":"2013/09/06 09:57:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/06 09:57:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Chronoforms","asset_file_size":15972,"modified_at":"2013/09/06 09:57:49 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42624,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_chronoform21 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chronoform21.jpg","created_at":"2013/09/06 09:54:24 +0700","asset_updated_at":"2013/09/06 09:54:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/06 09:54:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Chronoforms","asset_file_size":5471,"modified_at":"2013/09/06 09:54:35 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42623,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_chronoform20 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chronoform20.jpg","created_at":"2013/09/06 09:47:55 +0700","asset_updated_at":"2013/09/06 09:47:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/06 09:48:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Chronoforms","asset_file_size":21518,"modified_at":"2013/09/06 09:48:02 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42622,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_chronoform5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chronoform5.jpg","created_at":"2013/09/06 09:42:55 +0700","asset_updated_at":"2013/09/06 09:42:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/06 09:43:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Chronoforms","asset_file_size":14831,"modified_at":"2013/09/06 09:43:02 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42621,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_chronoform19 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chronoform19.jpg","created_at":"2013/09/06 09:37:50 +0700","asset_updated_at":"2013/09/06 09:37:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/06 09:37:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Chronoform","asset_file_size":95877,"modified_at":"2013/09/06 09:37:55 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42620,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_chronoform3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chronoform3.jpg","created_at":"2013/09/06 09:32:39 +0700","asset_updated_at":"2013/09/06 09:32:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/06 09:32:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Chronoform","asset_file_size":29980,"modified_at":"2013/09/06 09:32:40 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42618,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_chronoform2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chronoform2.jpg","created_at":"2013/09/06 09:28:17 +0700","asset_updated_at":"2013/09/06 09:28:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/06 09:28:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Chronoform1","asset_file_size":17649,"modified_at":"2013/09/06 09:28:20 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42616,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_position-tmp2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"position-tmp2.jpg","created_at":"2012/02/13 13:08:21 +0700","asset_updated_at":"2012/02/13 13:08:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/13 13:08:25 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"position tmp2","asset_file_size":38969,"modified_at":"2012/02/13 13:08:25 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33620,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_position-tmp1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"position-tmp1.jpg","created_at":"2012/02/13 13:07:34 +0700","asset_updated_at":"2012/02/13 13:07:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/13 13:07:39 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"position tmp1","asset_file_size":36709,"modified_at":"2012/02/13 13:07:39 +0700","media_folder_id":1,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33619,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: