นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายแสงเทียน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Main > samrit.r

No folder found
  • Small_equ {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"equ.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1,"visibility":2,"description":"equ","created_at":"2019/07/26 10:22:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/07/26 10:22:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/26 10:22:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/26 10:22:39 +0700","id":63059,"asset_file_size":17361}
  • Small_php {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"php.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1,"visibility":2,"description":"php","created_at":"2019/07/25 16:20:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/07/25 16:20:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/07/25 16:20:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/07/25 16:20:24 +0700","id":63058,"asset_file_size":18087}
  • Small_wsc5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wsc5.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":1,"visibility":2,"description":"Web Server for Chrome","created_at":"2016/06/27 23:54:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/27 23:54:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/27 23:54:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/27 23:54:18 +0700","id":58405,"asset_file_size":21231}
  • Small_wsc4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wsc4.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":1,"visibility":2,"description":"Web Server for Chrome","created_at":"2016/06/27 23:53:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/27 23:53:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/27 23:53:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/27 23:53:57 +0700","id":58404,"asset_file_size":66652}
  • Small_wsc3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wsc3.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":1,"visibility":2,"description":"Web Server for Chrome","created_at":"2016/06/27 23:53:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/27 23:53:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/27 23:53:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/27 23:53:31 +0700","id":58403,"asset_file_size":32572}
  • Small_wsc2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wsc2.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":1,"visibility":2,"description":"Web Server for Chrome","created_at":"2016/06/27 23:51:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/27 23:51:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/27 23:52:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/27 23:52:00 +0700","id":58402,"asset_file_size":21375}
  • Small_wsc1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wsc1.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":1,"visibility":2,"description":"Web Server for Chrome","created_at":"2016/06/27 23:51:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/27 23:51:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/27 23:51:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/27 23:51:13 +0700","id":58401,"asset_file_size":20299}
  • Small_hack2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hack2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e14\u0e4c\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2013/11/11 16:34:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/11 16:34:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/11 17:02:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/11 17:02:41 +0700","id":43592,"asset_file_size":53587}
  • Small_hack-joomlashare-this5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hack-joomlashare-this5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1,"visibility":2,"description":"Module Joomlashare This","created_at":"2013/09/09 10:15:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/09 10:15:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/09 10:15:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/09 10:15:15 +0700","id":42669,"asset_file_size":61071}
Thumbnail Size: