นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายแสงเทียน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > samrit.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_equ1 {"description":"equ","asset_updated_at":"2019/07/26 10:33:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63060,"deleted_at":null,"created_at":"2019/07/26 10:33:25 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"equ1.jpg","updated_at":"2019/07/26 10:33:27 +0700","modified_at":"2019/07/26 10:33:27 +0700","media_folder_id":1,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":7974,"last_commented_at":null}
  • Small_equ {"description":"equ","asset_updated_at":"2019/07/26 10:22:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63059,"deleted_at":null,"created_at":"2019/07/26 10:22:33 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"equ.jpg","updated_at":"2019/07/26 10:22:39 +0700","modified_at":"2019/07/26 10:22:39 +0700","media_folder_id":1,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":17361,"last_commented_at":null}
  • Small_php {"description":"php","asset_updated_at":"2019/07/25 16:20:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63058,"deleted_at":null,"created_at":"2019/07/25 16:20:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"php.jpg","updated_at":"2019/07/25 16:20:24 +0700","modified_at":"2019/07/25 16:20:24 +0700","media_folder_id":1,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":18087,"last_commented_at":null}
  • Small_wsc5 {"description":"Web Server for Chrome","asset_updated_at":"2016/06/27 23:54:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58405,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/27 23:54:14 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"wsc5.jpg","updated_at":"2016/06/27 23:54:18 +0700","modified_at":"2016/06/27 23:54:18 +0700","media_folder_id":1,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":21231,"last_commented_at":null}
  • Small_wsc4 {"description":"Web Server for Chrome","asset_updated_at":"2016/06/27 23:53:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58404,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/27 23:53:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"wsc4.jpg","updated_at":"2016/06/27 23:53:57 +0700","modified_at":"2016/06/27 23:53:57 +0700","media_folder_id":1,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":66652,"last_commented_at":null}
  • Small_wsc3 {"description":"Web Server for Chrome","asset_updated_at":"2016/06/27 23:53:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58403,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/27 23:53:25 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"wsc3.jpg","updated_at":"2016/06/27 23:53:31 +0700","modified_at":"2016/06/27 23:53:31 +0700","media_folder_id":1,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":32572,"last_commented_at":null}
  • Small_wsc2 {"description":"Web Server for Chrome","asset_updated_at":"2016/06/27 23:51:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58402,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/27 23:51:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"wsc2.jpg","updated_at":"2016/06/27 23:52:00 +0700","modified_at":"2016/06/27 23:52:00 +0700","media_folder_id":1,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":21375,"last_commented_at":null}
  • Small_wsc1 {"description":"Web Server for Chrome","asset_updated_at":"2016/06/27 23:51:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58401,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/27 23:51:07 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"wsc1.jpg","updated_at":"2016/06/27 23:51:13 +0700","modified_at":"2016/06/27 23:51:13 +0700","media_folder_id":1,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":20299,"last_commented_at":null}
  • Small_hack2 {"description":"\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e14\u0e4c\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2013/11/11 16:34:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43592,"deleted_at":null,"created_at":"2013/11/11 16:34:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"hack2.jpg","updated_at":"2013/11/11 17:02:41 +0700","modified_at":"2013/11/11 17:02:41 +0700","media_folder_id":1,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":53587,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: