นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายแสงเทียน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > samrit.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sp5 {"modified_at":"2020/11/27 17:05:17 +0700","id":63605,"asset_file_size":27794,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"created_at":"2020/11/27 17:05:13 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e21\u0e25\u0e4c\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19 Content","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1,"updated_at":"2020/11/27 17:05:17 +0700","asset_updated_at":"2020/11/27 17:05:13 +0700","asset_file_name":"sp5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_sp3 {"modified_at":"2020/11/27 15:39:58 +0700","id":63598,"asset_file_size":52287,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"created_at":"2020/11/27 15:39:55 +0700","comment_counter":0,"description":"sp page builder","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1,"updated_at":"2020/11/27 15:39:58 +0700","asset_updated_at":"2020/11/27 15:39:55 +0700","asset_file_name":"sp3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_sp2 {"modified_at":"2020/11/27 15:39:23 +0700","id":63597,"asset_file_size":51404,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"created_at":"2020/11/27 15:39:22 +0700","comment_counter":0,"description":"sp page builder","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1,"updated_at":"2020/11/27 15:39:23 +0700","asset_updated_at":"2020/11/27 15:39:22 +0700","asset_file_name":"sp2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_sp1 {"modified_at":"2020/11/27 15:33:36 +0700","id":63596,"asset_file_size":60376,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"created_at":"2020/11/27 15:33:30 +0700","comment_counter":0,"description":"sp page builder","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1,"updated_at":"2020/11/27 15:33:36 +0700","asset_updated_at":"2020/11/27 15:33:30 +0700","asset_file_name":"sp1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_pdf2 {"modified_at":"2020/08/14 11:18:22 +0700","id":63549,"asset_file_size":9895,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2020/08/14 11:18:16 +0700","comment_counter":0,"description":"pdf ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1,"updated_at":"2020/08/14 11:18:22 +0700","asset_updated_at":"2020/08/14 11:18:16 +0700","asset_file_name":"pdf2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_pdf1 {"modified_at":"2020/08/14 11:17:45 +0700","id":63548,"asset_file_size":14305,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"created_at":"2020/08/14 11:17:39 +0700","comment_counter":0,"description":"pdf ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1,"updated_at":"2020/08/14 11:17:45 +0700","asset_updated_at":"2020/08/14 11:17:39 +0700","asset_file_name":"pdf1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_equ3 {"modified_at":"2019/07/26 10:34:20 +0700","id":63062,"asset_file_size":19954,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/07/26 10:34:17 +0700","comment_counter":0,"description":"equ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1,"updated_at":"2019/07/26 10:34:20 +0700","asset_updated_at":"2019/07/26 10:34:17 +0700","asset_file_name":"equ3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_equ2 {"modified_at":"2019/07/26 10:33:53 +0700","id":63061,"asset_file_size":13620,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/07/26 10:33:51 +0700","comment_counter":0,"description":"equ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1,"updated_at":"2019/07/26 10:33:53 +0700","asset_updated_at":"2019/07/26 10:33:51 +0700","asset_file_name":"equ2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_equ1 {"modified_at":"2019/07/26 10:33:27 +0700","id":63060,"asset_file_size":7974,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/07/26 10:33:25 +0700","comment_counter":0,"description":"equ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1,"updated_at":"2019/07/26 10:33:27 +0700","asset_updated_at":"2019/07/26 10:33:25 +0700","asset_file_name":"equ1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: