นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > sakon.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sr08085909 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sr08085909.jpg","created_at":"2016/08/08 13:30:56 +0700","asset_updated_at":"2016/08/08 13:30:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/08 13:31:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"sr08085909","asset_file_size":574312,"modified_at":"2016/08/08 13:31:01 +0700","media_folder_id":1553,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58959,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_sr08085908 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sr08085908.jpg","created_at":"2016/08/08 13:30:25 +0700","asset_updated_at":"2016/08/08 13:30:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/08 13:30:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"sr08085908","asset_file_size":283039,"modified_at":"2016/08/08 13:30:30 +0700","media_folder_id":1553,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58958,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_sr08085907 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sr08085907.jpg","created_at":"2016/08/08 13:29:57 +0700","asset_updated_at":"2016/08/08 13:29:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/08 13:29:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"sr08085907","asset_file_size":476616,"modified_at":"2016/08/08 13:29:58 +0700","media_folder_id":1553,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58957,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_sr08085906 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sr08085906.jpg","created_at":"2016/08/08 13:28:51 +0700","asset_updated_at":"2016/08/08 13:28:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/08 13:28:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"sr08085906","asset_file_size":334942,"modified_at":"2016/08/08 13:28:52 +0700","media_folder_id":1553,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58956,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_sr08085905 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sr08085905.jpg","created_at":"2016/08/08 13:28:19 +0700","asset_updated_at":"2016/08/08 13:28:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/08 13:28:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"sr08085905","asset_file_size":278274,"modified_at":"2016/08/08 13:28:21 +0700","media_folder_id":1553,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58955,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_sr08085904 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sr08085904.jpg","created_at":"2016/08/08 13:27:12 +0700","asset_updated_at":"2016/08/08 13:27:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/08 13:27:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"sr08085904","asset_file_size":291845,"modified_at":"2016/08/08 13:27:15 +0700","media_folder_id":1553,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58954,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_sr08085903 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sr08085903.jpg","created_at":"2016/08/08 13:26:40 +0700","asset_updated_at":"2016/08/08 13:26:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/08 13:26:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"sr08085903","asset_file_size":269751,"modified_at":"2016/08/08 13:26:44 +0700","media_folder_id":1553,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58953,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_sr08085902 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sr08085902.jpg","created_at":"2016/08/08 13:25:42 +0700","asset_updated_at":"2016/08/08 13:25:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/08 13:25:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"sr08085902","asset_file_size":415251,"modified_at":"2016/08/08 13:25:43 +0700","media_folder_id":1553,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58952,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_sk14065910 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sk14065910.jpg","created_at":"2016/06/16 11:06:51 +0700","asset_updated_at":"2016/06/16 11:06:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/16 11:06:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"sk140659010","asset_file_size":341764,"modified_at":"2016/06/16 11:06:52 +0700","media_folder_id":1553,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58211,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: