นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > sakon.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sr08085909 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sr08085909.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1553,"visibility":2,"description":"sr08085909","created_at":"2016/08/08 13:30:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/08/08 13:30:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/08 13:31:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/08 13:31:01 +0700","id":58959,"asset_file_size":574312}
  • Small_sr08085908 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sr08085908.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1553,"visibility":2,"description":"sr08085908","created_at":"2016/08/08 13:30:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/08/08 13:30:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/08 13:30:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/08 13:30:30 +0700","id":58958,"asset_file_size":283039}
  • Small_sr08085907 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sr08085907.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1553,"visibility":2,"description":"sr08085907","created_at":"2016/08/08 13:29:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/08/08 13:29:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/08 13:29:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/08 13:29:58 +0700","id":58957,"asset_file_size":476616}
  • Small_sr08085906 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sr08085906.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1553,"visibility":2,"description":"sr08085906","created_at":"2016/08/08 13:28:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/08/08 13:28:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/08 13:28:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/08 13:28:52 +0700","id":58956,"asset_file_size":334942}
  • Small_sr08085905 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sr08085905.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1553,"visibility":2,"description":"sr08085905","created_at":"2016/08/08 13:28:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/08/08 13:28:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/08 13:28:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/08 13:28:21 +0700","id":58955,"asset_file_size":278274}
  • Small_sr08085904 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sr08085904.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1553,"visibility":2,"description":"sr08085904","created_at":"2016/08/08 13:27:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/08/08 13:27:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/08 13:27:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/08 13:27:15 +0700","id":58954,"asset_file_size":291845}
  • Small_sr08085903 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sr08085903.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1553,"visibility":2,"description":"sr08085903","created_at":"2016/08/08 13:26:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/08/08 13:26:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/08 13:26:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/08 13:26:44 +0700","id":58953,"asset_file_size":269751}
  • Small_sr08085902 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sr08085902.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1553,"visibility":2,"description":"sr08085902","created_at":"2016/08/08 13:25:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/08/08 13:25:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/08 13:25:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/08 13:25:43 +0700","id":58952,"asset_file_size":415251}
  • Small_sk14065910 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sk14065910.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1553,"visibility":2,"description":"sk140659010","created_at":"2016/06/16 11:06:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/06/16 11:06:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/16 11:06:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/16 11:06:52 +0700","id":58211,"asset_file_size":341764}
ขนาดย่อ: