นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จันทร์จ้า
Ico64
นางสาว ศศิธร อินทะศรี
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > saithorn.i

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_getattachment6 {"member_only_commentable":false,"description":"a6","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:19 +0700","asset_file_name":"GetAttachment6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5261,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16825,"media_folder_id":652,"created_at":"2008/03/13 13:42:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_getattachment5 {"member_only_commentable":false,"description":"a5","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:19 +0700","asset_file_name":"GetAttachment5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5260,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9138,"media_folder_id":652,"created_at":"2008/03/13 13:42:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_getattachment4 {"member_only_commentable":false,"description":"a4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:19 +0700","asset_file_name":"GetAttachment4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5259,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":13273,"media_folder_id":652,"created_at":"2008/03/13 13:41:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_getattachment3 {"member_only_commentable":false,"description":"a3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:19 +0700","asset_file_name":"GetAttachment3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5258,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12033,"media_folder_id":652,"created_at":"2008/03/13 13:41:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_getattachment2 {"member_only_commentable":false,"description":"a2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:19 +0700","asset_file_name":"GetAttachment2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5256,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10075,"media_folder_id":652,"created_at":"2008/03/13 13:40:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_getattachment1 {"member_only_commentable":false,"description":"a1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:19 +0700","asset_file_name":"GetAttachment1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5255,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9022,"media_folder_id":652,"created_at":"2008/03/13 13:39:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_bg11111 {"member_only_commentable":false,"description":"4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:17 +0700","asset_file_name":"bg11111.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5222,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33848,"media_folder_id":652,"created_at":"2008/03/12 16:39:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_backg1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:17 +0700","asset_file_name":"backg1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5220,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50503,"media_folder_id":652,"created_at":"2008/03/12 15:44:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_head3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e273","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:17 +0700","asset_file_name":"head3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5218,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58248,"media_folder_id":652,"created_at":"2008/03/12 15:12:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: