นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > rujira.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_blue_hills {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Blue_hills.jpg","created_at":"2007/10/19 14:36:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e2d\u0e2d","asset_file_size":28521,"modified_at":"2011/05/31 14:27:29 +0700","media_folder_id":132,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":99,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"Book1.xls","created_at":"2007/10/19 14:33:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"tttttttt","asset_file_size":17920,"modified_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","media_folder_id":132,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":92,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: