นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

หลัก > roosanee.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_march-draw-cartoon2 {"modified_at":"2018/01/14 13:34:37 +0700","id":62025,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"March-draw-Cartoon2.png","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/14 13:34:37 +0700","media_folder_id":234,"description":"March picture6","created_at":"2018/01/14 13:34:32 +0700","asset_updated_at":"2018/01/14 13:34:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":768342}
  • Small_march-draw-cartoon1 {"modified_at":"2018/01/14 13:33:54 +0700","id":62024,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"March-draw-Cartoon1.png","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/14 13:33:54 +0700","media_folder_id":234,"description":"March picture5","created_at":"2018/01/14 13:33:47 +0700","asset_updated_at":"2018/01/14 13:33:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":490923}
  • Small_march-draw-cartoon-ok {"modified_at":"2018/01/14 13:33:15 +0700","id":62023,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"March-draw-Cartoon-ok.png","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/14 13:33:15 +0700","media_folder_id":234,"description":"March picture4","created_at":"2018/01/14 13:33:11 +0700","asset_updated_at":"2018/01/14 13:33:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":732790}
  • Small_mon1 {"modified_at":"2018/01/14 12:57:38 +0700","id":62022,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Mon1.png","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/14 12:57:38 +0700","media_folder_id":234,"description":"mon1","created_at":"2018/01/14 12:57:33 +0700","asset_updated_at":"2018/01/14 12:57:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":678386}
  • Small_mix-max-2 {"modified_at":"2018/01/13 08:22:54 +0700","id":62020,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"MIX-MAX-2.png","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/13 08:22:54 +0700","media_folder_id":234,"description":"MIX-MAX2","created_at":"2018/01/13 08:22:52 +0700","asset_updated_at":"2018/01/13 08:22:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":602210}
  • Small_mix-draw-ok {"modified_at":"2018/01/07 08:28:50 +0700","id":62000,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"MIX-DRAW-OK.png","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/07 08:28:50 +0700","media_folder_id":234,"description":"MIX-DRAW","created_at":"2018/01/07 08:28:47 +0700","asset_updated_at":"2018/01/07 08:28:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":292217}
  • Small_children2561 {"modified_at":"2018/01/06 22:07:04 +0700","id":61999,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"children2561.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/06 22:07:04 +0700","media_folder_id":234,"description":"Children day2561","created_at":"2018/01/06 22:07:03 +0700","asset_updated_at":"2018/01/06 22:07:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42872}
  • Small_carbon-black-5 {"modified_at":"2017/12/16 09:46:37 +0700","id":61942,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Carbon-Black-5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/16 09:46:37 +0700","media_folder_id":234,"description":"carbon black","created_at":"2017/12/16 09:46:34 +0700","asset_updated_at":"2017/12/16 09:46:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":80960}
  • Small_march3 {"modified_at":"2017/12/04 11:44:25 +0700","id":61893,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"March3.png","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/04 11:44:25 +0700","media_folder_id":234,"description":"March picture3","created_at":"2017/12/04 11:44:21 +0700","asset_updated_at":"2017/12/04 11:44:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":138797}
ขนาดย่อ: