นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > rattiya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_mixyam {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e30\u0e22\u0e2d\u0e21","asset_updated_at":"2014/02/28 14:22:01 +0700","asset_file_name":"mixyam.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45202,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86405,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/02/28 14:22:01 +0700","modified_at":"2014/02/28 14:22:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/28 14:22:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e27\u0e08\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 (Happinometer)","asset_updated_at":"2014/02/27 13:37:34 +0700","asset_file_name":"attach2questionairehappyu.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":45180,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":365910,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/02/27 13:37:34 +0700","modified_at":"2014/02/27 13:38:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/27 13:38:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"mou happy university","asset_updated_at":"2014/02/27 13:23:21 +0700","asset_file_name":"attach1mouhappyu.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":45177,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":400718,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/02/27 13:23:21 +0700","modified_at":"2014/02/27 13:23:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/27 13:23:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_mixhappyu {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 MOU","asset_updated_at":"2014/02/27 10:51:03 +0700","asset_file_name":"mixhappyu.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45173,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60812,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/02/27 10:51:03 +0700","modified_at":"2014/02/27 10:51:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/27 10:51:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 MOU","asset_updated_at":"2014/02/27 10:45:07 +0700","asset_file_name":"mixhappyu.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":45172,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":845061,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/02/27 10:45:07 +0700","modified_at":"2014/02/27 10:45:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/27 10:45:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_satien {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e40\u0e2a\u0e16\u0e35\u0e22\u0e23 \u0e41\u0e1b\u0e49\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2013/10/25 15:14:46 +0700","asset_file_name":"satien.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43386,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":448028,"media_folder_id":22,"created_at":"2013/10/25 15:14:46 +0700","modified_at":"2013/10/25 15:14:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/25 15:14:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_nee {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e19\u0e35","asset_updated_at":"2013/09/20 23:10:05 +0700","asset_file_name":"nee.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42865,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108200,"media_folder_id":22,"created_at":"2013/09/20 23:10:05 +0700","modified_at":"2013/09/20 23:10:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/20 23:10:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pong {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e1b\u0e49\u0e07","asset_updated_at":"2013/09/11 07:39:27 +0700","asset_file_name":"pong.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42704,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":124266,"media_folder_id":22,"created_at":"2013/09/11 07:39:27 +0700","modified_at":"2013/09/11 07:39:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/11 07:39:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_catbite6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e21\u0e27\u0e01\u0e31\u0e14","asset_updated_at":"2013/07/28 15:34:54 +0700","asset_file_name":"catbite6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41682,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44830,"media_folder_id":22,"created_at":"2013/07/28 15:34:54 +0700","modified_at":"2013/07/28 15:35:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 15:35:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: