นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > rattiya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_room92 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e16\u0e07 9 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","asset_file_name":"room92.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":224,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68371,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/11/05 09:19:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:29:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:29:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_room91 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e16\u0e07 9 1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","asset_file_name":"room91.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":223,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64683,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/11/05 09:18:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:29:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:29:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_room8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e16\u0e07 8","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","asset_file_name":"room8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":222,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60326,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/11/05 09:18:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:29:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:29:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_room7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e16\u0e07 7","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","asset_file_name":"room7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":221,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65568,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/11/05 09:17:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:29:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:29:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_room6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e16\u0e07 6","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","asset_file_name":"room6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":220,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58596,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/11/05 09:17:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:29:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:29:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_room4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e16\u0e07 4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","asset_file_name":"room4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":219,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62604,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/11/05 09:16:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:29:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:29:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_room3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e16\u0e07 3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:51 +0700","asset_file_name":"room3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":218,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57319,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/11/05 09:16:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:29:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:29:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_room2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e16\u0e07 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:51 +0700","asset_file_name":"room2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":217,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60735,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/11/05 09:15:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:29:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:29:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_room1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e16\u0e07 1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:51 +0700","asset_file_name":"room1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":216,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69001,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/11/05 09:15:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:29:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:29:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: