นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > rattiya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21\u0e27\u0e31\u0e14\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 HAPPINOMETER","asset_updated_at":"2014/04/11 12:01:12 +0700","asset_file_name":"attachedit4happyu.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":46028,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":754105,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/04/11 12:01:12 +0700","modified_at":"2014/04/11 12:04:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/11 12:04:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e33\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2014/04/11 11:38:09 +0700","asset_file_name":"attachedit3happyu.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":46027,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":102400,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/04/11 11:38:09 +0700","modified_at":"2014/04/11 11:38:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/11 11:38:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e31\u0e14\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02 \u0e23\u0e32\u0e22\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25","asset_updated_at":"2014/04/10 15:13:55 +0700","asset_file_name":"attach5happyu.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":46007,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":298810,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/04/10 15:13:55 +0700","modified_at":"2014/04/10 15:14:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/10 15:14:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23 \u0e41\u0e22\u0e01\u0e15\u0e32\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30/\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2014/04/10 14:50:57 +0700","asset_file_name":"attach2happyu.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":46002,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":146901,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/04/10 14:50:57 +0700","modified_at":"2014/04/10 14:51:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/10 14:51:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2014/04/10 14:46:13 +0700","asset_file_name":"attach1happyu.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":46001,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53105,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/04/10 14:46:13 +0700","modified_at":"2014/04/10 14:46:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/10 14:46:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_happyrusult {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e47\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e31\u0e14\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2014/04/05 06:37:53 +0700","asset_file_name":"happyrusult.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45915,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24243,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/04/05 06:37:53 +0700","modified_at":"2014/04/05 06:37:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/05 06:37:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_happyrusult1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e27\u0e31\u0e14\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2014/04/05 06:36:43 +0700","asset_file_name":"happyrusult1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45914,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39616,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/04/05 06:36:43 +0700","modified_at":"2014/04/05 06:36:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/05 06:36:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_mixegg {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e02\u0e48\u0e40\u0e08\u0e35\u0e22\u0e27\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e1e\u0e30\u0e22\u0e2d\u0e21","asset_updated_at":"2014/02/28 14:34:20 +0700","asset_file_name":"mixegg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45204,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43089,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/02/28 14:34:20 +0700","modified_at":"2014/02/28 14:34:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/28 14:34:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_mixpayom {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e1e\u0e30\u0e22\u0e2d\u0e21","asset_updated_at":"2014/02/28 14:30:15 +0700","asset_file_name":"mixpayom.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45203,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63187,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/02/28 14:30:15 +0700","modified_at":"2014/02/28 14:30:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/28 14:30:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: