นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > rattiya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_mgteva1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2014/05/08 16:18:28 +0700","asset_file_name":"mgteva1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46551,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":427700,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/05/08 16:18:28 +0700","modified_at":"2014/05/08 16:18:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 16:18:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_happino1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2014/05/08 16:17:28 +0700","asset_file_name":"happino1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46550,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":457715,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/05/08 16:17:28 +0700","modified_at":"2014/05/08 16:17:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 16:17:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_mgt2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2014/05/08 15:28:02 +0700","asset_file_name":"mgt2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46548,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40900,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/05/08 15:28:02 +0700","modified_at":"2014/05/08 15:28:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 15:28:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_mgt1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2014/05/08 15:20:48 +0700","asset_file_name":"mgt1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46546,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33294,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/05/08 15:20:48 +0700","modified_at":"2014/05/08 15:21:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 15:21:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_neub1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e44\u0e14\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19","asset_updated_at":"2014/05/02 01:33:06 +0700","asset_file_name":"neub1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46465,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68908,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/05/02 01:33:06 +0700","modified_at":"2014/05/02 01:33:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/02 01:33:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_eus1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e44\u0e14","asset_updated_at":"2014/05/02 01:22:41 +0700","asset_file_name":"eus1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46464,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":621624,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/05/02 01:22:41 +0700","modified_at":"2014/05/02 01:23:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/02 01:23:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_eup1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e0b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e1b\u0e35\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2014/05/02 01:20:46 +0700","asset_file_name":"eup1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46463,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":549585,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/05/02 01:20:46 +0700","modified_at":"2014/05/02 01:20:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/02 01:20:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_euk2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e25\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21","asset_updated_at":"2014/05/02 01:18:37 +0700","asset_file_name":"euk2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46462,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":112757,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/05/02 01:18:37 +0700","modified_at":"2014/05/02 01:18:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/02 01:18:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_eug1 {"member_only_commentable":false,"description":"grand hotel","asset_updated_at":"2014/05/02 01:17:58 +0700","asset_file_name":"eug1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46461,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62818,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/05/02 01:17:58 +0700","modified_at":"2014/05/02 01:18:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/02 01:18:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: