นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > rattiya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_phuket2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 phuket happy university","asset_updated_at":"2015/02/11 09:09:27 +0700","asset_file_name":"phuket2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51044,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56010,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/02/11 09:09:27 +0700","modified_at":"2015/02/11 09:09:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/11 09:09:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_phuket1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 phuket happy university","asset_updated_at":"2015/02/11 09:08:43 +0700","asset_file_name":"phuket1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51043,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48490,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/02/11 09:08:43 +0700","modified_at":"2015/02/11 09:08:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/11 09:08:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19word","asset_updated_at":"2014/08/26 09:10:23 +0700","asset_file_name":"serveymou6.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":48134,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58368,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/08/26 09:10:23 +0700","modified_at":"2014/08/26 09:11:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/26 09:11:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2014/08/26 09:09:31 +0700","asset_file_name":"pdfsurveymou6.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":48133,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82986,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/08/26 09:09:31 +0700","modified_at":"2014/08/26 09:11:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/26 09:11:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_scorehappypsu {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2014/08/05 10:44:23 +0700","asset_file_name":"scorehappypsu.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47716,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74871,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/08/05 10:44:23 +0700","modified_at":"2014/08/05 11:07:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/05 11:07:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_resulthappypsu {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e08\u0e33\u0e41\u0e19\u0e01\u0e15\u0e32\u0e21\u0e21\u0e34\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2014/08/05 10:42:55 +0700","asset_file_name":"resulthappypsu.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47715,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85145,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/08/05 10:42:55 +0700","modified_at":"2014/08/05 11:07:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/05 11:07:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_graph {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e08\u0e33\u0e41\u0e19\u0e01\u0e15\u0e32\u0e21\u0e21\u0e34\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2014/08/05 10:41:58 +0700","asset_file_name":"graph.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47714,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62284,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/08/05 10:41:58 +0700","modified_at":"2014/08/05 11:07:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/05 11:07:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_h2share {"member_only_commentable":false,"description":"happy to share","asset_updated_at":"2014/06/16 13:17:35 +0700","asset_file_name":"h2share.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47025,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57997,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/06/16 13:17:35 +0700","modified_at":"2014/06/16 13:17:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/16 13:17:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_totalmgt1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2014/05/08 16:18:59 +0700","asset_file_name":"totalmgt1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46552,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":190638,"media_folder_id":22,"created_at":"2014/05/08 16:18:59 +0700","modified_at":"2014/05/08 16:19:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 16:19:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: