นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > rattiya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_slide3phuket {"member_only_commentable":false,"description":"phuket happy","asset_updated_at":"2015/05/04 10:40:42 +0700","asset_file_name":"Slide3phuket.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52502,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55162,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 10:40:42 +0700","modified_at":"2015/05/04 10:40:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 10:40:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_slide1phuket {"member_only_commentable":false,"description":"phuket happy","asset_updated_at":"2015/05/04 10:37:08 +0700","asset_file_name":"Slide1phuket.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52501,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57011,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 10:37:08 +0700","modified_at":"2015/05/04 10:37:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 10:37:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_slide1 {"member_only_commentable":false,"description":"phuket happy","asset_updated_at":"2015/05/04 10:30:39 +0700","asset_file_name":"Slide1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52500,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57011,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 10:30:39 +0700","modified_at":"2015/05/04 10:30:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 10:30:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_psuhappy {"member_only_commentable":false,"description":"logo psu happy","asset_updated_at":"2015/05/04 09:16:06 +0700","asset_file_name":"psuhappy.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52495,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":168131,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 09:16:06 +0700","modified_at":"2015/05/04 09:16:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 09:16:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kid {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e19\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e41\u0e0a\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2015/03/02 16:03:54 +0700","asset_file_name":"kid.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51369,"last_commented_at":"2015/03/02 16:12:02 +0700","commentable":true,"asset_file_size":78003,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/03/02 16:03:54 +0700","modified_at":"2015/03/02 16:03:56 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/02 16:12:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_trangedit4 {"member_only_commentable":false,"description":"happy university \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2015/02/13 18:02:08 +0700","asset_file_name":"trangedit4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51127,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94003,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/02/13 18:02:08 +0700","modified_at":"2015/02/13 18:02:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/13 18:02:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_trangedit3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e49happy university \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2015/02/13 18:01:26 +0700","asset_file_name":"trangedit3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51126,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132078,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/02/13 18:01:26 +0700","modified_at":"2015/02/13 18:01:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/13 18:01:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_trangedit2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e49happy university \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2015/02/13 18:00:45 +0700","asset_file_name":"trangedit2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51125,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85463,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/02/13 18:00:45 +0700","modified_at":"2015/02/13 18:00:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/13 18:00:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_trangedit1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e49happy university \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2015/02/13 18:00:01 +0700","asset_file_name":"trangedit1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51124,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104380,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/02/13 18:00:01 +0700","modified_at":"2015/02/13 18:00:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/13 18:00:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: