นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > rattiya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_slidesurat1 {"member_only_commentable":false,"description":"happy surat","asset_updated_at":"2015/05/04 22:16:37 +0700","asset_file_name":"slidesurat1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52540,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69433,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 22:16:37 +0700","modified_at":"2015/05/04 22:16:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 22:16:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_happybraintranag {"member_only_commentable":false,"description":"happy brain trang","asset_updated_at":"2015/05/04 16:14:17 +0700","asset_file_name":"happybraintranag.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52524,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54275,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 16:14:17 +0700","modified_at":"2015/05/04 16:14:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 16:14:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_happybodytrang1 {"member_only_commentable":false,"description":"happy body trang","asset_updated_at":"2015/05/04 16:13:43 +0700","asset_file_name":"happybodytrang1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52523,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60073,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 16:13:43 +0700","modified_at":"2015/05/04 16:13:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 16:13:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_happybodytrang {"member_only_commentable":false,"description":"happy body trang","asset_updated_at":"2015/05/04 16:04:25 +0700","asset_file_name":"happybodytrang.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52515,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53120,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 16:04:25 +0700","modified_at":"2015/05/04 16:04:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 16:04:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_monmon {"member_only_commentable":false,"description":"happy money trang","asset_updated_at":"2015/05/04 15:59:34 +0700","asset_file_name":"monmon.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52514,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50826,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 15:59:34 +0700","modified_at":"2015/05/04 15:59:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 15:59:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_room2phuket {"member_only_commentable":false,"description":"happy money phuket","asset_updated_at":"2015/05/04 11:33:19 +0700","asset_file_name":"room2phuket.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52506,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101545,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 11:33:19 +0700","modified_at":"2015/05/04 11:33:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 11:33:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_room1phuket {"member_only_commentable":false,"description":"happy money phuket","asset_updated_at":"2015/05/04 11:32:50 +0700","asset_file_name":"room1phuket.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52505,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95443,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 11:32:50 +0700","modified_at":"2015/05/04 11:32:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 11:32:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_spaphuket {"member_only_commentable":false,"description":"relax phuket","asset_updated_at":"2015/05/04 11:19:21 +0700","asset_file_name":"spaphuket.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52504,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91148,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 11:19:21 +0700","modified_at":"2015/05/04 11:19:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 11:19:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_birthdayphuket {"member_only_commentable":false,"description":"phuket happybirthday","asset_updated_at":"2015/05/04 11:07:36 +0700","asset_file_name":"birthdayphuket.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52503,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106721,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 11:07:36 +0700","modified_at":"2015/05/04 11:07:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 11:07:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: