นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > rattiya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_slidesurat10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e34\u0e07\u0e01\u0e30","asset_updated_at":"2015/05/05 17:07:29 +0700","asset_file_name":"slidesurat10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52551,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77423,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/05 17:07:29 +0700","modified_at":"2015/05/05 17:07:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/05 17:07:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_slidesurat9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e34\u0e07\u0e01\u0e30","asset_updated_at":"2015/05/05 17:04:12 +0700","asset_file_name":"slidesurat9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52550,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71973,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/05 17:04:12 +0700","modified_at":"2015/05/05 17:04:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/05 17:04:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_slidesurat8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e34\u0e07\u0e01\u0e30","asset_updated_at":"2015/05/05 17:01:12 +0700","asset_file_name":"slidesurat8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52549,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40312,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/05 17:01:12 +0700","modified_at":"2015/05/05 17:01:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/05 17:01:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_slidesurat7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e34\u0e07\u0e01\u0e30","asset_updated_at":"2015/05/04 23:12:35 +0700","asset_file_name":"slidesurat7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52546,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71161,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 23:12:35 +0700","modified_at":"2015/05/04 23:12:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 23:12:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_slidesurat6 {"member_only_commentable":false,"description":"happy surat","asset_updated_at":"2015/05/04 22:48:08 +0700","asset_file_name":"slidesurat6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52545,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50225,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 22:48:08 +0700","modified_at":"2015/05/04 22:48:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 22:48:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_slidesurat5 {"member_only_commentable":false,"description":"happy surat","asset_updated_at":"2015/05/04 22:44:01 +0700","asset_file_name":"slidesurat5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52544,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":97675,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 22:44:01 +0700","modified_at":"2015/05/04 22:44:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 22:44:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_slidesurat4 {"member_only_commentable":false,"description":"happy surat","asset_updated_at":"2015/05/04 22:39:10 +0700","asset_file_name":"slidesurat4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52543,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":158710,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 22:39:10 +0700","modified_at":"2015/05/04 22:39:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 22:39:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_slidesurat3 {"member_only_commentable":false,"description":"happy surat","asset_updated_at":"2015/05/04 22:33:35 +0700","asset_file_name":"slidesurat3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52542,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118890,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 22:33:35 +0700","modified_at":"2015/05/04 22:33:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 22:33:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_slidesurat2 {"member_only_commentable":false,"description":"happy surat","asset_updated_at":"2015/05/04 22:28:08 +0700","asset_file_name":"slidesurat2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52541,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132105,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 22:28:08 +0700","modified_at":"2015/05/04 22:28:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 22:28:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: