นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > rattiya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2015/05/12 12:13:35 +0700","asset_file_name":"projectadd.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":52666,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57856,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/12 12:13:35 +0700","modified_at":"2015/05/12 12:13:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 12:13:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e31\u0e1a","asset_updated_at":"2015/05/12 12:13:16 +0700","asset_file_name":"addform.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":52665,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36352,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/12 12:13:16 +0700","modified_at":"2015/05/12 12:13:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 12:13:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_mixcop22 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48","asset_updated_at":"2015/05/07 17:54:37 +0700","asset_file_name":"mixcop22.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52596,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60932,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/07 17:54:37 +0700","modified_at":"2015/05/07 17:54:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 17:54:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_mixcop11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48","asset_updated_at":"2015/05/07 17:53:56 +0700","asset_file_name":"mixcop11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52595,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72510,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/07 17:53:56 +0700","modified_at":"2015/05/07 17:54:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 17:54:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sharingmou {"member_only_commentable":false,"description":"sharingmou","asset_updated_at":"2015/05/07 17:10:02 +0700","asset_file_name":"sharingmou.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52593,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44785,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/07 17:10:02 +0700","modified_at":"2015/05/07 17:10:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 17:10:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sharemoupersonnel {"member_only_commentable":false,"description":"brainstroming","asset_updated_at":"2015/05/07 15:16:49 +0700","asset_file_name":"sharemoupersonnel.jpeg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52588,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":216161,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/07 15:16:50 +0700","modified_at":"2015/05/07 15:16:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 15:16:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_leadershipppp {"member_only_commentable":false,"description":"leadership","asset_updated_at":"2015/05/06 07:58:26 +0700","asset_file_name":"leadershipppp.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52559,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36425,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/06 07:58:26 +0700","modified_at":"2015/05/06 07:58:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/06 07:58:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_slidesurat12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e34\u0e07\u0e01\u0e30","asset_updated_at":"2015/05/05 17:15:26 +0700","asset_file_name":"slidesurat12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52553,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79850,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/05 17:15:26 +0700","modified_at":"2015/05/05 17:15:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/05 17:15:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_slidesurat11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e34\u0e07\u0e01\u0e30","asset_updated_at":"2015/05/05 17:11:18 +0700","asset_file_name":"slidesurat11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52552,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111912,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/05 17:11:18 +0700","modified_at":"2015/05/05 17:11:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/05 17:11:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: