นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > rattiya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2016/12/15 09:24:33 +0700","asset_file_name":"timelec60.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":59859,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76640,"media_folder_id":22,"created_at":"2016/12/15 09:24:33 +0700","modified_at":"2016/12/15 09:24:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/15 09:24:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2016/12/15 09:23:46 +0700","asset_file_name":"namelec60.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":59858,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73083,"media_folder_id":22,"created_at":"2016/12/15 09:23:46 +0700","modified_at":"2016/12/15 09:23:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/15 09:23:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_lean {"member_only_commentable":false,"description":"LEAN","asset_updated_at":"2016/03/08 10:31:08 +0700","asset_file_name":"lean.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57039,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26461,"media_folder_id":22,"created_at":"2016/03/08 10:31:08 +0700","modified_at":"2016/03/08 10:31:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/08 10:31:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_psu03 {"member_only_commentable":false,"description":"mou7","asset_updated_at":"2016/03/04 08:59:58 +0700","asset_file_name":"psu03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56979,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89293,"media_folder_id":22,"created_at":"2016/03/04 08:59:58 +0700","modified_at":"2016/03/04 09:00:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/04 09:00:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_psu02 {"member_only_commentable":false,"description":"mou7","asset_updated_at":"2016/03/04 08:59:34 +0700","asset_file_name":"psu02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56978,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93688,"media_folder_id":22,"created_at":"2016/03/04 08:59:35 +0700","modified_at":"2016/03/04 08:59:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/04 08:59:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_psu01 {"member_only_commentable":false,"description":"mou7","asset_updated_at":"2016/03/04 08:59:05 +0700","asset_file_name":"psu01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56977,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78889,"media_folder_id":22,"created_at":"2016/03/04 08:59:05 +0700","modified_at":"2016/03/04 08:59:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/04 08:59:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_communication-goodleader {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2016/02/18 11:01:09 +0700","asset_file_name":"communication-goodleader.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56641,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101032,"media_folder_id":22,"created_at":"2016/02/18 11:01:09 +0700","modified_at":"2016/02/18 11:01:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/18 11:01:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2015/10/26 08:43:38 +0700","asset_file_name":"surveymou7.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":55289,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":169057,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/10/26 08:43:38 +0700","modified_at":"2015/10/26 08:43:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/26 08:43:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2015/10/26 08:42:16 +0700","asset_file_name":"surrveymou7.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":55288,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59904,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/10/26 08:42:16 +0700","modified_at":"2015/10/26 08:42:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/26 08:42:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2015/05/12 12:13:35 +0700","asset_file_name":"projectadd.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":52666,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57856,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/12 12:13:35 +0700","modified_at":"2015/05/12 12:13:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 12:13:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e31\u0e1a","asset_updated_at":"2015/05/12 12:13:16 +0700","asset_file_name":"addform.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":52665,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36352,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/12 12:13:16 +0700","modified_at":"2015/05/12 12:13:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 12:13:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_mixcop22 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48","asset_updated_at":"2015/05/07 17:54:37 +0700","asset_file_name":"mixcop22.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52596,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60932,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/07 17:54:37 +0700","modified_at":"2015/05/07 17:54:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 17:54:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_mixcop11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48","asset_updated_at":"2015/05/07 17:53:56 +0700","asset_file_name":"mixcop11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52595,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72510,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/07 17:53:56 +0700","modified_at":"2015/05/07 17:54:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 17:54:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_sharingmou {"member_only_commentable":false,"description":"sharingmou","asset_updated_at":"2015/05/07 17:10:02 +0700","asset_file_name":"sharingmou.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52593,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44785,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/07 17:10:02 +0700","modified_at":"2015/05/07 17:10:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 17:10:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_sharemoupersonnel {"member_only_commentable":false,"description":"brainstroming","asset_updated_at":"2015/05/07 15:16:49 +0700","asset_file_name":"sharemoupersonnel.jpeg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52588,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":216161,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/07 15:16:50 +0700","modified_at":"2015/05/07 15:16:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 15:16:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_leadershipppp {"member_only_commentable":false,"description":"leadership","asset_updated_at":"2015/05/06 07:58:26 +0700","asset_file_name":"leadershipppp.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52559,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36425,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/06 07:58:26 +0700","modified_at":"2015/05/06 07:58:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/06 07:58:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_slidesurat12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e34\u0e07\u0e01\u0e30","asset_updated_at":"2015/05/05 17:15:26 +0700","asset_file_name":"slidesurat12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52553,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79850,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/05 17:15:26 +0700","modified_at":"2015/05/05 17:15:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/05 17:15:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_slidesurat11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e34\u0e07\u0e01\u0e30","asset_updated_at":"2015/05/05 17:11:18 +0700","asset_file_name":"slidesurat11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52552,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111912,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/05 17:11:18 +0700","modified_at":"2015/05/05 17:11:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/05 17:11:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_slidesurat10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e34\u0e07\u0e01\u0e30","asset_updated_at":"2015/05/05 17:07:29 +0700","asset_file_name":"slidesurat10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52551,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77423,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/05 17:07:29 +0700","modified_at":"2015/05/05 17:07:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/05 17:07:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_slidesurat9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e34\u0e07\u0e01\u0e30","asset_updated_at":"2015/05/05 17:04:12 +0700","asset_file_name":"slidesurat9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52550,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71973,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/05 17:04:12 +0700","modified_at":"2015/05/05 17:04:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/05 17:04:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_slidesurat8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e34\u0e07\u0e01\u0e30","asset_updated_at":"2015/05/05 17:01:12 +0700","asset_file_name":"slidesurat8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52549,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40312,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/05 17:01:12 +0700","modified_at":"2015/05/05 17:01:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/05 17:01:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_slidesurat7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e34\u0e07\u0e01\u0e30","asset_updated_at":"2015/05/04 23:12:35 +0700","asset_file_name":"slidesurat7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52546,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71161,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 23:12:35 +0700","modified_at":"2015/05/04 23:12:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 23:12:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_slidesurat6 {"member_only_commentable":false,"description":"happy surat","asset_updated_at":"2015/05/04 22:48:08 +0700","asset_file_name":"slidesurat6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52545,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50225,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 22:48:08 +0700","modified_at":"2015/05/04 22:48:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 22:48:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_slidesurat5 {"member_only_commentable":false,"description":"happy surat","asset_updated_at":"2015/05/04 22:44:01 +0700","asset_file_name":"slidesurat5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52544,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":97675,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 22:44:01 +0700","modified_at":"2015/05/04 22:44:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 22:44:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_slidesurat4 {"member_only_commentable":false,"description":"happy surat","asset_updated_at":"2015/05/04 22:39:10 +0700","asset_file_name":"slidesurat4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52543,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":158710,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 22:39:10 +0700","modified_at":"2015/05/04 22:39:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 22:39:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_slidesurat3 {"member_only_commentable":false,"description":"happy surat","asset_updated_at":"2015/05/04 22:33:35 +0700","asset_file_name":"slidesurat3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52542,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118890,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 22:33:35 +0700","modified_at":"2015/05/04 22:33:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 22:33:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_slidesurat2 {"member_only_commentable":false,"description":"happy surat","asset_updated_at":"2015/05/04 22:28:08 +0700","asset_file_name":"slidesurat2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52541,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132105,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 22:28:08 +0700","modified_at":"2015/05/04 22:28:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 22:28:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_slidesurat1 {"member_only_commentable":false,"description":"happy surat","asset_updated_at":"2015/05/04 22:16:37 +0700","asset_file_name":"slidesurat1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52540,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69433,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 22:16:37 +0700","modified_at":"2015/05/04 22:16:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 22:16:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_happybraintranag {"member_only_commentable":false,"description":"happy brain trang","asset_updated_at":"2015/05/04 16:14:17 +0700","asset_file_name":"happybraintranag.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52524,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54275,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 16:14:17 +0700","modified_at":"2015/05/04 16:14:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 16:14:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_happybodytrang1 {"member_only_commentable":false,"description":"happy body trang","asset_updated_at":"2015/05/04 16:13:43 +0700","asset_file_name":"happybodytrang1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52523,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60073,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 16:13:43 +0700","modified_at":"2015/05/04 16:13:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 16:13:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_happybodytrang {"member_only_commentable":false,"description":"happy body trang","asset_updated_at":"2015/05/04 16:04:25 +0700","asset_file_name":"happybodytrang.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52515,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53120,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 16:04:25 +0700","modified_at":"2015/05/04 16:04:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 16:04:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_monmon {"member_only_commentable":false,"description":"happy money trang","asset_updated_at":"2015/05/04 15:59:34 +0700","asset_file_name":"monmon.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52514,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50826,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 15:59:34 +0700","modified_at":"2015/05/04 15:59:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 15:59:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_room2phuket {"member_only_commentable":false,"description":"happy money phuket","asset_updated_at":"2015/05/04 11:33:19 +0700","asset_file_name":"room2phuket.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52506,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101545,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 11:33:19 +0700","modified_at":"2015/05/04 11:33:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 11:33:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_room1phuket {"member_only_commentable":false,"description":"happy money phuket","asset_updated_at":"2015/05/04 11:32:50 +0700","asset_file_name":"room1phuket.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52505,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95443,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 11:32:50 +0700","modified_at":"2015/05/04 11:32:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 11:32:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_spaphuket {"member_only_commentable":false,"description":"relax phuket","asset_updated_at":"2015/05/04 11:19:21 +0700","asset_file_name":"spaphuket.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52504,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91148,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 11:19:21 +0700","modified_at":"2015/05/04 11:19:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 11:19:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_birthdayphuket {"member_only_commentable":false,"description":"phuket happybirthday","asset_updated_at":"2015/05/04 11:07:36 +0700","asset_file_name":"birthdayphuket.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52503,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106721,"media_folder_id":22,"created_at":"2015/05/04 11:07:36 +0700","modified_at":"2015/05/04 11:07:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 11:07:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: