นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > rattiya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":76640,"modified_at":"2016/12/15 09:24:41 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2016/12/15 09:24:33 +0700","media_folder_id":22,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"id":59859,"updated_at":"2016/12/15 09:24:41 +0700","asset_file_name":"timelec60.pdf","description":"\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2016/12/15 09:24:33 +0700"}
  • {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":73083,"modified_at":"2016/12/15 09:23:54 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2016/12/15 09:23:46 +0700","media_folder_id":22,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"id":59858,"updated_at":"2016/12/15 09:23:54 +0700","asset_file_name":"namelec60.pdf","description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2016/12/15 09:23:46 +0700"}
  • Small_lean {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":26461,"modified_at":"2016/03/08 10:31:14 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2016/03/08 10:31:08 +0700","media_folder_id":22,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":57039,"updated_at":"2016/03/08 10:31:14 +0700","asset_file_name":"lean.jpg","description":"LEAN","asset_updated_at":"2016/03/08 10:31:08 +0700"}
  • Small_psu03 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":89293,"modified_at":"2016/03/04 09:00:02 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2016/03/04 08:59:58 +0700","media_folder_id":22,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":56979,"updated_at":"2016/03/04 09:00:02 +0700","asset_file_name":"psu03.jpg","description":"mou7","asset_updated_at":"2016/03/04 08:59:58 +0700"}
  • Small_psu02 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":93688,"modified_at":"2016/03/04 08:59:40 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2016/03/04 08:59:35 +0700","media_folder_id":22,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":56978,"updated_at":"2016/03/04 08:59:40 +0700","asset_file_name":"psu02.jpg","description":"mou7","asset_updated_at":"2016/03/04 08:59:34 +0700"}
  • Small_psu01 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":78889,"modified_at":"2016/03/04 08:59:08 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2016/03/04 08:59:05 +0700","media_folder_id":22,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":56977,"updated_at":"2016/03/04 08:59:08 +0700","asset_file_name":"psu01.jpg","description":"mou7","asset_updated_at":"2016/03/04 08:59:05 +0700"}
  • Small_communication-goodleader {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":101032,"modified_at":"2016/02/18 11:01:16 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2016/02/18 11:01:09 +0700","media_folder_id":22,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":56641,"updated_at":"2016/02/18 11:01:16 +0700","asset_file_name":"communication-goodleader.jpg","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2016/02/18 11:01:09 +0700"}
  • {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":169057,"modified_at":"2015/10/26 08:43:44 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2015/10/26 08:43:38 +0700","media_folder_id":22,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"id":55289,"updated_at":"2015/10/26 08:43:44 +0700","asset_file_name":"surveymou7.pdf","description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2015/10/26 08:43:38 +0700"}
  • {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":59904,"modified_at":"2015/10/26 08:42:20 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2015/10/26 08:42:16 +0700","media_folder_id":22,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"id":55288,"updated_at":"2015/10/26 08:42:20 +0700","asset_file_name":"surrveymou7.doc","description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2015/10/26 08:42:16 +0700"}
ขนาดย่อ: