นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ซีซ่า ซีซ๋า
Ico64
รตานา ยามาเจริญ
บรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > ratana.ya

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_cd-classic_new {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CD-Classic_new.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e44\u0e17\u0e19\u0e4c\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07 Classic \u0e41\u0e14\u0e48\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01... ","created_at":"2011/02/09 08:54:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:36 +0700","id":27165,"asset_file_size":279254}
ขนาดย่อ: