นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ซีซ่า ซีซ๋า
Ico64
รตานา ยามาเจริญ
บรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > ratana.ya

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_open_library {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Open_Library.jpeg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14-\u0e1b\u0e34\u0e14 \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e07\u0e2f","created_at":"2011/10/14 09:39:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/10/14 09:39:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/14 09:39:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/14 09:39:12 +0700","id":30703,"asset_file_size":76603}
  • Small_movie_new {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"movie_new.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"Movie","created_at":"2011/07/12 21:24:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/07/12 21:24:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/07/12 21:24:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/07/12 21:24:08 +0700","id":28741,"asset_file_size":78008}
  • Small_photo-0038a {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Photo-0038a.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e31\u0e01\u0e01\u0e34\u0e48\u0e07","created_at":"2011/07/11 14:00:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/07/11 14:00:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/07/11 14:00:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/07/11 14:00:29 +0700","id":28711,"asset_file_size":558436}
  • Small_capture1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Capture1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e07\u0e2f \u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22 CD \u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07 \u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e25\u0e30 100 \u0e1a\u0e32\u0e17 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19 \u0026quot;\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e37\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0026quot;\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e17\u0e1a\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e43\u0e19\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e23.....","created_at":"2011/05/26 13:11:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:41:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:41:24 +0700","id":28481,"asset_file_size":16157}
  • Small_page2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e21 Zotoro","created_at":"2011/05/26 10:10:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:41:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:41:24 +0700","id":28476,"asset_file_size":118405}
  • Small_pic_book {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Pic_book.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28....\u0e14\u0e35\u0e46\u0e46\u0e46...\u0e08\u0e32\u0e01\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2d\u0e4b\u0e2d \u0e2d\u0e19\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e07\u0e2f ","created_at":"2011/05/26 10:05:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/01/30 14:54:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/30 14:55:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/30 14:55:21 +0700","id":28475,"asset_file_size":234818}
  • Small_book_review {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"book_review.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33...\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 54 \u0e08\u0e49\u0e32..\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e32\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e07\u0e2f \u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/02 15:34:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:38 +0700","id":28130,"asset_file_size":302594}
  • Small_image002 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image002.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":null,"description":"\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e17\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e2a\u0e22\u0e32\u0e21\u0e08\u0e14\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38 \u0e22\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e39\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28 \u0e17\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u003Ca href=\"http://www.clib.psu.ac.th/\"\u003Ehttp://www.clib.psu.ac.th\u003C/a\u003E\u0026nbsp;\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d \u003Ca href=\"http://www.siamarchives.com/\" target=\"_blank\"\u003Ehttp://www.siamarchives.com\u003C/a\u003E","created_at":"2011/03/09 10:17:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:36:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:36:22 +0700","id":27584,"asset_file_size":14560}
  • Small_setjfc2011 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SETJFC2011.jpg.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":null,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e02\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e46\u0e21\u0e31\u0e18\u0e22\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e15\u0e49\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e21\u0e31\u0e18\u0e22\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 \u003Cstrong\u003E\u003Cfont color=\"#ff9900\"\u003ESET Junior Financial Club (SET JFC)\u003C/font\u003E\u003C/strong\u003E","created_at":"2011/03/08 15:22:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:36:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:36:23 +0700","id":27583,"asset_file_size":466947}
ขนาดย่อ: