นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ซีซ่า ซีซ๋า
Ico64
รตานา ยามาเจริญ
บรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > ratana.ya

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_content_type":"application/x-forcedownload","asset_file_name":"download1.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33","created_at":"2012/02/09 10:38:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/09 10:38:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/09 10:38:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/09 10:38:53 +0700","id":33490,"asset_file_size":309646}
  • Small_big_cleaning_day {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Big_Cleaning_day.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"Big cleaning day \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e07\u0e2f","created_at":"2012/02/02 12:39:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/02 12:39:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/02 12:39:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/02 12:39:16 +0700","id":33237,"asset_file_size":82321}
  • Small_page {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2d\u0e4b\u0e2d \u0e2d\u0e19\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d \"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e49...\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\" \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e07\u0e2f","created_at":"2012/01/30 09:58:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/30 09:58:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/30 09:58:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/30 09:58:06 +0700","id":33150,"asset_file_size":217566}
  • Small_capture2555 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Capture2555.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e21\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e07\u0e2f \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 16-18 \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e21 2555","created_at":"2012/01/30 09:33:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/08/08 14:13:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/08 15:01:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/08 15:01:43 +0700","id":33149,"asset_file_size":152404}
  • Small_crazy1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"crazy1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":null,"description":"crazy1.jpg","created_at":"2012/01/09 08:49:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/01/09 08:49:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/09 08:49:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/09 08:49:03 +0700","id":32705,"asset_file_size":412031}
  • Small_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e22\u0e19\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07-\u0e41\u0e25\u0e15\u0e19","created_at":"2011/11/18 09:41:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/11/18 09:41:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/11/18 09:41:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/11/18 09:41:10 +0700","id":31423,"asset_file_size":22665}
  • Small_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e22\u0e19\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07-\u0e41\u0e25\u0e15\u0e19","created_at":"2011/11/18 09:34:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/11/18 09:34:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/11/18 09:34:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/11/18 09:34:19 +0700","id":31422,"asset_file_size":11669}
  • Small_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e22\u0e19\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07-\u0e41\u0e25\u0e15\u0e19","created_at":"2011/11/18 09:33:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/11/18 09:33:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/11/18 09:33:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/11/18 09:33:51 +0700","id":31421,"asset_file_size":14772}
  • Small_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e22\u0e19\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07-\u0e41\u0e25\u0e15\u0e19","created_at":"2011/11/18 09:32:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/11/18 09:32:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/11/18 09:32:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/11/18 09:32:27 +0700","id":31420,"asset_file_size":14482}
ขนาดย่อ: