นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ซีซ่า ซีซ๋า
Ico64
รตานา ยามาเจริญ
บรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > ratana.ya

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ig_publi {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IG_publi.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"*\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e17\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01\u0e44\u0e14\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48 http://portal.igpublish.com *\u0e17\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 - 30 \u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2555","created_at":"2012/05/14 15:14:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/14 15:14:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/14 16:01:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/14 16:01:03 +0700","id":34714,"asset_file_size":134676}
  • Small_ig {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"iG.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c (e-Books) \u0e17\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1f\u0e23\u0e35!!! http://portal.igpublish.com","created_at":"2012/05/11 11:43:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/11 11:43:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/11 12:01:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/11 12:01:31 +0700","id":34666,"asset_file_size":17296}
  • Small_summon_logo {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"summon_logo.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"Summon : \u0e04\u0e49\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27 \u0e40\u0e08\u0e2d\u0e17\u0e38\u0e01\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 : http://psuth.summon.serialssolutions.com","created_at":"2012/03/20 10:50:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/20 10:50:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/03 17:02:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/03 17:02:09 +0700","id":34271,"asset_file_size":28153}
  • Small_palgrave {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"palgrave.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23...\u0e1f\u0e23\u0e35 \u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 1-31 \u0e21\u0e35.\u0e04.2555 \u0e04\u0e25\u0e34\u0e01!!http://www.palgrave-journals.com/pal/jnlindex.html","created_at":"2012/03/08 15:18:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/08 15:18:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/08 15:20:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/08 15:20:52 +0700","id":34082,"asset_file_size":18276}
  • Small_kbt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kbt.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e34\u0e1e\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e2a\u0e39\u0e48 \u0e04\u0e25\u0e31\u0e07\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c PSU Knowledge Bank","created_at":"2012/02/29 14:41:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/29 14:41:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/29 14:41:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/29 14:41:40 +0700","id":33916,"asset_file_size":141925}
  • Small_cover322 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cover322.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e34\u0e15\u0e22\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e04\u0e14\u0e35 \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e52\u0e57 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e53\u0e52\u0e52 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e54","created_at":"2012/02/23 13:23:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/23 13:23:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/23 13:23:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/23 13:23:36 +0700","id":33809,"asset_file_size":60889}
  • Small_open24 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Open24.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":null,"description":"Open24.jpg","created_at":"2012/02/23 11:43:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/02/23 11:43:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/23 11:43:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/23 11:43:39 +0700","id":33808,"asset_file_size":139692}
  • Small_book {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"book.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":null,"description":"book.jpg","created_at":"2012/02/23 11:35:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/02/23 11:35:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/23 11:35:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/23 11:35:24 +0700","id":33807,"asset_file_size":144908}
  • Small_download1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"download1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33","created_at":"2012/02/09 10:42:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/09 10:42:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/09 10:42:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/09 10:42:46 +0700","id":33491,"asset_file_size":777229}
ขนาดย่อ: