นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ซีซ่า ซีซ๋า
Ico64
รตานา ยามาเจริญ
บรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > ratana.ya

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_557983_583251215051485_666000276_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"557983_583251215051485_666000276_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e04\u0e4c \u0e0a\u0e27\u0e19\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02 \u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2013/10/03 11:36:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/03 11:36:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/03 11:36:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/03 11:36:55 +0700","id":43063,"asset_file_size":70263}
 • Tiny_994909_584219074954699_651565842_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"994909_584219074954699_651565842_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14","created_at":"2013/10/03 11:33:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/03 11:33:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/03 11:33:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/03 11:33:45 +0700","id":43062,"asset_file_size":63056}
 • Tiny_science_direct {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Science_Direct.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34 www.clib.psu.ac.th \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d http://asia.elsevier.com/onlinequiz2013","created_at":"2013/04/03 15:49:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/03 15:49:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/03 15:53:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/03 15:53:04 +0700","id":39147,"asset_file_size":69207}
 • Tiny_world-scientific-ebooks {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"World-Scientific-eBooks.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c World Scientific eBooks *\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e41\u0e04\u0e48\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01!! : http://www.worldscientific.com/","created_at":"2013/01/15 09:49:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/01/15 09:49:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/01/15 09:49:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/01/15 09:49:55 +0700","id":37649,"asset_file_size":75844}
 • Tiny_library_voice1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Library_voice1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46 \u0e43\u0e19\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e07\u0e2f \u0e15\u0e36\u0e01 LRC","created_at":"2013/01/15 09:44:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/01/15 09:44:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/01/15 09:44:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/01/15 09:44:37 +0700","id":37648,"asset_file_size":384155}
 • Tiny_a3-26-9-24-new {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"A3-26-9-24-new.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 \u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14-\u0e1b\u0e34\u0e14 \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e07\u0e2f ","created_at":"2012/11/27 08:53:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/11/27 08:53:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/11/27 09:03:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/11/27 09:03:24 +0700","id":36972,"asset_file_size":78665}
 • Tiny_acs_logo {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ACS_logo.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48...\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 ACS \"http://pubs.acs.org/\"","created_at":"2012/07/17 09:08:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/17 09:08:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/17 09:09:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/17 09:09:42 +0700","id":35370,"asset_file_size":80792}
 • Tiny_closed3031 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Closed3031.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e07\u0e2f \u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 30-31 \u0e1e.\u0e04. 2555","created_at":"2012/05/28 10:16:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/28 10:16:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/28 11:01:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/28 11:01:11 +0700","id":34899,"asset_file_size":221752}
 • Tiny_captures {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Captures.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e04\u0e14\u0e35 \" \u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e1a\u0e17\u0e34\u0e28...\"","created_at":"2012/05/22 10:08:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/22 10:08:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/22 11:01:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/22 11:01:04 +0700","id":34868,"asset_file_size":52849}
 • Tiny_ig_publi {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IG_publi.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"*\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e17\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01\u0e44\u0e14\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48 http://portal.igpublish.com *\u0e17\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 - 30 \u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2555","created_at":"2012/05/14 15:14:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/14 15:14:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/14 16:01:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/14 16:01:03 +0700","id":34714,"asset_file_size":134676}
 • Tiny_ig {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"iG.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c (e-Books) \u0e17\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1f\u0e23\u0e35!!! http://portal.igpublish.com","created_at":"2012/05/11 11:43:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/11 11:43:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/11 12:01:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/11 12:01:31 +0700","id":34666,"asset_file_size":17296}
 • Tiny_summon_logo {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"summon_logo.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"Summon : \u0e04\u0e49\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27 \u0e40\u0e08\u0e2d\u0e17\u0e38\u0e01\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 : http://psuth.summon.serialssolutions.com","created_at":"2012/03/20 10:50:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/20 10:50:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/03 17:02:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/03 17:02:09 +0700","id":34271,"asset_file_size":28153}
 • Tiny_palgrave {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"palgrave.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23...\u0e1f\u0e23\u0e35 \u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 1-31 \u0e21\u0e35.\u0e04.2555 \u0e04\u0e25\u0e34\u0e01!!http://www.palgrave-journals.com/pal/jnlindex.html","created_at":"2012/03/08 15:18:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/08 15:18:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/08 15:20:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/08 15:20:52 +0700","id":34082,"asset_file_size":18276}
 • Tiny_kbt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kbt.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e34\u0e1e\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e2a\u0e39\u0e48 \u0e04\u0e25\u0e31\u0e07\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c PSU Knowledge Bank","created_at":"2012/02/29 14:41:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/29 14:41:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/29 14:41:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/29 14:41:40 +0700","id":33916,"asset_file_size":141925}
 • Tiny_cover322 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cover322.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e34\u0e15\u0e22\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e04\u0e14\u0e35 \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e52\u0e57 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e53\u0e52\u0e52 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e54","created_at":"2012/02/23 13:23:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/23 13:23:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/23 13:23:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/23 13:23:36 +0700","id":33809,"asset_file_size":60889}
 • Tiny_open24 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Open24.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":null,"description":"Open24.jpg","created_at":"2012/02/23 11:43:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/02/23 11:43:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/23 11:43:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/23 11:43:39 +0700","id":33808,"asset_file_size":139692}
 • Tiny_book {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"book.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":null,"description":"book.jpg","created_at":"2012/02/23 11:35:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/02/23 11:35:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/23 11:35:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/23 11:35:24 +0700","id":33807,"asset_file_size":144908}
 • Tiny_download1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"download1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33","created_at":"2012/02/09 10:42:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/09 10:42:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/09 10:42:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/09 10:42:46 +0700","id":33491,"asset_file_size":777229}
 • {"asset_content_type":"application/x-forcedownload","asset_file_name":"download1.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33","created_at":"2012/02/09 10:38:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/09 10:38:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/09 10:38:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/09 10:38:53 +0700","id":33490,"asset_file_size":309646}
 • Tiny_big_cleaning_day {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Big_Cleaning_day.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"Big cleaning day \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e07\u0e2f","created_at":"2012/02/02 12:39:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/02 12:39:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/02 12:39:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/02 12:39:16 +0700","id":33237,"asset_file_size":82321}
 • Tiny_page {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2d\u0e4b\u0e2d \u0e2d\u0e19\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d \"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e49...\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\" \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e07\u0e2f","created_at":"2012/01/30 09:58:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/30 09:58:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/30 09:58:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/30 09:58:06 +0700","id":33150,"asset_file_size":217566}
 • Tiny_capture2555 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Capture2555.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e21\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e07\u0e2f \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 16-18 \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e21 2555","created_at":"2012/01/30 09:33:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/08/08 14:13:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/08 15:01:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/08 15:01:43 +0700","id":33149,"asset_file_size":152404}
 • Tiny_crazy1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"crazy1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":null,"description":"crazy1.jpg","created_at":"2012/01/09 08:49:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/01/09 08:49:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/09 08:49:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/09 08:49:03 +0700","id":32705,"asset_file_size":412031}
 • Tiny_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e22\u0e19\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07-\u0e41\u0e25\u0e15\u0e19","created_at":"2011/11/18 09:41:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/11/18 09:41:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/11/18 09:41:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/11/18 09:41:10 +0700","id":31423,"asset_file_size":22665}
 • Tiny_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e22\u0e19\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07-\u0e41\u0e25\u0e15\u0e19","created_at":"2011/11/18 09:34:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/11/18 09:34:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/11/18 09:34:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/11/18 09:34:19 +0700","id":31422,"asset_file_size":11669}
ขนาดย่อ: