นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ซีซ่า ซีซ๋า
Ico64
รตานา ยามาเจริญ
บรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > ratana.ya

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_557983_583251215051485_666000276_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"557983_583251215051485_666000276_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e04\u0e4c \u0e0a\u0e27\u0e19\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02 \u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2013/10/03 11:36:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/03 11:36:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/03 11:36:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/03 11:36:55 +0700","id":43063,"asset_file_size":70263}
  • Small_994909_584219074954699_651565842_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"994909_584219074954699_651565842_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14","created_at":"2013/10/03 11:33:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/03 11:33:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/03 11:33:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/03 11:33:45 +0700","id":43062,"asset_file_size":63056}
  • Small_science_direct {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Science_Direct.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34 www.clib.psu.ac.th \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d http://asia.elsevier.com/onlinequiz2013","created_at":"2013/04/03 15:49:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/03 15:49:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/03 15:53:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/03 15:53:04 +0700","id":39147,"asset_file_size":69207}
  • Small_world-scientific-ebooks {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"World-Scientific-eBooks.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c World Scientific eBooks *\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e41\u0e04\u0e48\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01!! : http://www.worldscientific.com/","created_at":"2013/01/15 09:49:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/01/15 09:49:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/01/15 09:49:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/01/15 09:49:55 +0700","id":37649,"asset_file_size":75844}
  • Small_library_voice1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Library_voice1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46 \u0e43\u0e19\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e07\u0e2f \u0e15\u0e36\u0e01 LRC","created_at":"2013/01/15 09:44:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/01/15 09:44:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/01/15 09:44:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/01/15 09:44:37 +0700","id":37648,"asset_file_size":384155}
  • Small_a3-26-9-24-new {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"A3-26-9-24-new.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 \u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14-\u0e1b\u0e34\u0e14 \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e07\u0e2f ","created_at":"2012/11/27 08:53:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/11/27 08:53:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/11/27 09:03:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/11/27 09:03:24 +0700","id":36972,"asset_file_size":78665}
  • Small_acs_logo {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ACS_logo.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48...\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 ACS \"http://pubs.acs.org/\"","created_at":"2012/07/17 09:08:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/17 09:08:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/17 09:09:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/17 09:09:42 +0700","id":35370,"asset_file_size":80792}
  • Small_closed3031 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Closed3031.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e07\u0e2f \u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 30-31 \u0e1e.\u0e04. 2555","created_at":"2012/05/28 10:16:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/28 10:16:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/28 11:01:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/28 11:01:11 +0700","id":34899,"asset_file_size":221752}
  • Small_captures {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Captures.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1395,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e04\u0e14\u0e35 \" \u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e1a\u0e17\u0e34\u0e28...\"","created_at":"2012/05/22 10:08:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/22 10:08:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/22 11:01:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/22 11:01:04 +0700","id":34868,"asset_file_size":52849}
ขนาดย่อ: