นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประไพ จันทร์อินทร์
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > prapai.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ann {"member_only_readable":false,"media_folder_id":59,"asset_processing":false,"created_at":"2012/05/08 15:42:33 +0700","updated_at":"2012/05/08 16:01:23 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2012/05/08 16:01:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"ann.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/08 15:42:33 +0700","id":34609,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e44\u0e1b\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","comment_counter":0,"asset_file_size":71827}
  • Small_iphone_sci {"member_only_readable":false,"media_folder_id":59,"asset_processing":false,"created_at":"2010/10/22 11:44:08 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:23:38 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:23:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"iphone_sci.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:24 +0700","id":25383,"member_only_commentable":false,"description":"iphone","comment_counter":0,"asset_file_size":22615}
  • Small_main {"member_only_readable":false,"media_folder_id":59,"asset_processing":false,"created_at":"2010/08/18 16:15:52 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:17:21 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:17:21 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"main.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:36 +0700","id":24265,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e21\u0e19\u0e39\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01kb","comment_counter":0,"asset_file_size":147903}
  • Small_a1 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":59,"asset_processing":false,"created_at":"2010/03/05 14:08:30 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:53:09 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:53:09 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"a1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:45 +0700","id":21427,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e14\u0e32\u0e27","comment_counter":0,"asset_file_size":492062}
  • Small_muk {"member_only_readable":false,"media_folder_id":59,"asset_processing":false,"created_at":"2010/03/05 11:37:40 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:53:06 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:53:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"muk.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","id":21424,"member_only_commentable":false,"description":"mukda_kmstar2009","comment_counter":0,"asset_file_size":137194}
  • Small_laor {"member_only_readable":false,"media_folder_id":59,"asset_processing":false,"created_at":"2010/03/05 11:36:20 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:53:05 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:53:05 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"laor.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","id":21423,"member_only_commentable":false,"description":"Laor_kmstar 2009","comment_counter":0,"asset_file_size":83680}
  • Small_khim {"member_only_readable":false,"media_folder_id":59,"asset_processing":false,"created_at":"2010/03/05 11:35:36 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:53:04 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:53:04 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"khim.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","id":21422,"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ekhim_kmstar2009\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_file_size":182155}
  • Small_showcase_web_new1 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":59,"asset_processing":false,"created_at":"2010/01/20 09:30:15 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:38:26 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:38:26 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"showcase_web_new1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:09 +0700","id":20200,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19Showcase\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","comment_counter":0,"asset_file_size":230139}
  • Small_scopus6 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":59,"asset_processing":false,"created_at":"2009/11/27 16:13:14 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:24:55 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:24:55 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"scopus6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:40 +0700","id":19004,"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e49\u0e32\u0e07\u0e16\u0e36\u0e07\u0e1a\u0e17\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e32\u0e01 Scopus \u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e486\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_file_size":63610}
ขนาดย่อ: