นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

apranee
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pranee.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_butterfly-06-june {"modified_at":"2011/05/31 14:39:57 +0700","id":1013,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2007/12/07 14:29:03 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":1,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Butterfly-06-june.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:57 +0700","media_folder_id":376,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d","created_at":"2007/11/30 10:53:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9204}
ขนาดย่อ: