นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

1,000
Ico64
นางสาว พรพรรณ วงศ์แหลมสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน่วยคลัง สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pornpun.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_e1430119096320 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"e1430119096320.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":758,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e30\u0e40\u0e23\u0e47\u0e07\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23","created_at":"2015/09/10 19:24:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/10 19:24:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 19:24:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 19:24:29 +0700","id":54756,"asset_file_size":91216}
  • Small_12004119_1061181643891982_3487411570213331427_n {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"12004119_1061181643891982_3487411570213331427_n.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":758,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f","created_at":"2015/09/10 19:16:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/10 19:16:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 19:16:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 19:16:07 +0700","id":54755,"asset_file_size":387114}
  • Small_12009727_1061181470558666_5565934598319022471_n {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"12009727_1061181470558666_5565934598319022471_n.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":758,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f","created_at":"2015/09/10 19:15:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/10 19:15:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 19:15:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 19:15:51 +0700","id":54754,"asset_file_size":286681}
  • Small_11986919_966002273442925_3105394214041409528_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11986919_966002273442925_3105394214041409528_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":758,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e37\u0e48\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e16\u0e2d\u0e30!!","created_at":"2015/09/09 18:29:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/09 18:29:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/09 18:29:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/09 18:29:38 +0700","id":54710,"asset_file_size":55098}
  • Small_904367-img {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"904367-img.re7oq2.6p-600x647.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":758,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e35\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07","created_at":"2015/09/09 18:22:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/09 18:22:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/09 18:22:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/09 18:22:08 +0700","id":54709,"asset_file_size":33316}
  • Small_904367-img {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"904367-img.re7oq1.5p-600x400.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":758,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e35\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07","created_at":"2015/09/09 18:21:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/09 18:21:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/09 18:21:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/09 18:21:47 +0700","id":54708,"asset_file_size":81600}
  • Small_904367-img {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"904367-img.re7oq1.4p-600x398.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":758,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e35\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07","created_at":"2015/09/09 18:21:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/09 18:21:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/09 18:21:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/09 18:21:31 +0700","id":54707,"asset_file_size":52667}
  • Small_904367-img {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"904367-img.re7oq0.3p-600x750.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":758,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e35\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07","created_at":"2015/09/09 18:21:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/09 18:21:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/09 18:21:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/09 18:21:16 +0700","id":54706,"asset_file_size":94257}
  • Small_904367-img {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"904367-img.re7oq0.2p-600x860.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":758,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e35\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07","created_at":"2015/09/09 18:20:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/09 18:20:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/09 18:20:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/09 18:20:57 +0700","id":54705,"asset_file_size":94231}
ขนาดย่อ: