นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ป้าปุ๊ย
Ico64
พรพิศ เรืองขจร
นักวิชาการโภชนาการชำนาญการพิเศษ
คณะแพทยศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > pornpit.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_20122 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e19\u0e07\u0e48\u0e32\u0e222","asset_updated_at":"2012/02/12 12:34:05 +0700","asset_file_name":"20122.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33604,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":224183,"media_folder_id":1016,"created_at":"2012/02/12 12:34:05 +0700","modified_at":"2012/02/12 12:34:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/12 12:34:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_2012 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e19\u0e07\u0e48\u0e32\u0e221","asset_updated_at":"2012/02/12 12:33:36 +0700","asset_file_name":"2012.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33603,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":197259,"media_folder_id":1016,"created_at":"2012/02/12 12:33:36 +0700","modified_at":"2012/02/12 12:33:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/12 12:33:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_weeq2 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e44\u0e23\u0e48\u0e40\u0e25\u0e22\u0e4c7","asset_updated_at":"2012/02/12 12:19:40 +0700","asset_file_name":"weeq2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33602,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":552158,"media_folder_id":1016,"created_at":"2012/02/12 12:19:40 +0700","modified_at":"2012/02/12 12:19:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/12 12:19:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_weeq1 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e44\u0e23\u0e48\u0e40\u0e25\u0e22\u0e4c6","asset_updated_at":"2012/02/12 12:19:01 +0700","asset_file_name":"weeq1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33601,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":450109,"media_folder_id":1016,"created_at":"2012/02/12 12:19:01 +0700","modified_at":"2012/02/12 12:19:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/12 12:19:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kuii {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e44\u0e23\u0e48\u0e40\u0e25\u0e22\u0e4c5","asset_updated_at":"2012/02/12 12:12:04 +0700","asset_file_name":"kuii.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33600,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":437761,"media_folder_id":1016,"created_at":"2012/02/12 12:12:04 +0700","modified_at":"2012/02/12 12:12:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/12 12:12:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_4189 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e44\u0e23\u0e48\u0e40\u0e25\u0e22\u0e4c 4","asset_updated_at":"2012/02/12 12:06:11 +0700","asset_file_name":"IMG_4189.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33599,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133828,"media_folder_id":1016,"created_at":"2012/02/12 12:06:11 +0700","modified_at":"2012/02/12 12:06:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/12 12:06:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sdc15661-vert {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e44\u0e23\u0e48\u0e40\u0e25\u0e22\u0e4c3","asset_updated_at":"2012/02/12 12:05:28 +0700","asset_file_name":"SDC15661-vert.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33598,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":941933,"media_folder_id":1016,"created_at":"2012/02/12 12:05:28 +0700","modified_at":"2012/02/12 12:05:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/12 12:05:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_4162-vert {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e44\u0e23\u0e48\u0e40\u0e25\u0e22\u0e4c2","asset_updated_at":"2012/02/12 12:04:25 +0700","asset_file_name":"IMG_4162-vert.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33597,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":676837,"media_folder_id":1016,"created_at":"2012/02/12 12:04:25 +0700","modified_at":"2012/02/12 12:04:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/12 12:04:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dsc00846-tile {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e44\u0e23\u0e48\u0e40\u0e25\u0e22\u0e4c1","asset_updated_at":"2012/02/12 12:02:35 +0700","asset_file_name":"DSC00846-tile.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33596,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":997648,"media_folder_id":1016,"created_at":"2012/02/12 12:02:35 +0700","modified_at":"2012/02/12 12:02:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/12 12:02:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: