นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ป้าปุ๊ย
Ico64
พรพิศ เรืองขจร
นักวิชาการโภชนาการชำนาญการพิเศษ
คณะแพทยศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > pornpit.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_20122 {"modified_at":"2012/02/12 12:34:09 +0700","id":33604,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20122.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/12 12:34:09 +0700","media_folder_id":1016,"description":"\u0e01\u0e34\u0e19\u0e07\u0e48\u0e32\u0e222","created_at":"2012/02/12 12:34:05 +0700","asset_updated_at":"2012/02/12 12:34:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":224183}
  • Small_2012 {"modified_at":"2012/02/12 12:33:38 +0700","id":33603,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2012.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/12 12:33:38 +0700","media_folder_id":1016,"description":"\u0e01\u0e34\u0e19\u0e07\u0e48\u0e32\u0e221","created_at":"2012/02/12 12:33:36 +0700","asset_updated_at":"2012/02/12 12:33:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":197259}
  • Small_weeq2 {"modified_at":"2012/02/12 12:19:44 +0700","id":33602,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"weeq2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/12 12:19:44 +0700","media_folder_id":1016,"description":"\u0e44\u0e23\u0e48\u0e40\u0e25\u0e22\u0e4c7","created_at":"2012/02/12 12:19:40 +0700","asset_updated_at":"2012/02/12 12:19:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":552158}
  • Small_weeq1 {"modified_at":"2012/02/12 12:19:03 +0700","id":33601,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"weeq1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/12 12:19:03 +0700","media_folder_id":1016,"description":"\u0e44\u0e23\u0e48\u0e40\u0e25\u0e22\u0e4c6","created_at":"2012/02/12 12:19:01 +0700","asset_updated_at":"2012/02/12 12:19:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":450109}
  • Small_kuii {"modified_at":"2012/02/12 12:12:06 +0700","id":33600,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kuii.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/12 12:12:06 +0700","media_folder_id":1016,"description":"\u0e44\u0e23\u0e48\u0e40\u0e25\u0e22\u0e4c5","created_at":"2012/02/12 12:12:04 +0700","asset_updated_at":"2012/02/12 12:12:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":437761}
  • Small_img_4189 {"modified_at":"2012/02/12 12:06:14 +0700","id":33599,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_4189.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/12 12:06:14 +0700","media_folder_id":1016,"description":"\u0e44\u0e23\u0e48\u0e40\u0e25\u0e22\u0e4c 4","created_at":"2012/02/12 12:06:11 +0700","asset_updated_at":"2012/02/12 12:06:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":133828}
  • Small_sdc15661-vert {"modified_at":"2012/02/12 12:05:34 +0700","id":33598,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SDC15661-vert.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/12 12:05:34 +0700","media_folder_id":1016,"description":"\u0e44\u0e23\u0e48\u0e40\u0e25\u0e22\u0e4c3","created_at":"2012/02/12 12:05:28 +0700","asset_updated_at":"2012/02/12 12:05:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":941933}
  • Small_img_4162-vert {"modified_at":"2012/02/12 12:04:32 +0700","id":33597,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_4162-vert.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/12 12:04:32 +0700","media_folder_id":1016,"description":"\u0e44\u0e23\u0e48\u0e40\u0e25\u0e22\u0e4c2","created_at":"2012/02/12 12:04:25 +0700","asset_updated_at":"2012/02/12 12:04:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":676837}
  • Small_dsc00846-tile {"modified_at":"2012/02/12 12:02:40 +0700","id":33596,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC00846-tile.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/12 12:02:40 +0700","media_folder_id":1016,"description":"\u0e44\u0e23\u0e48\u0e40\u0e25\u0e22\u0e4c1","created_at":"2012/02/12 12:02:35 +0700","asset_updated_at":"2012/02/12 12:02:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":997648}
ขนาดย่อ: