นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คุณทศ
Ico64
Pongbaworn Suwannattachote
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
Network
Members · Following: 1 · Followed: 0

หลัก > pongbaworn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_20140116pongbaworn_p012 {"asset_file_name":"20140116Pongbaworn_p012.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/12 11:04:27 +0700","media_folder_id":202,"description":"Certificate The Beat Practice Awarded","updated_at":"2014/06/12 11:04:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/12 11:01:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":49110,"id":46979,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/12 11:01:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_20140309ajarnyai0077-2557page1 {"asset_file_name":"20140309AjarnYai0077-2557Page1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/07 09:58:33 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07\u0e28\u0e1e\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e23\u0e13\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e32\u0e41\u0e01\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e34\u0e28\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2556 P01","updated_at":"2014/02/07 09:58:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/07 09:58:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":79162,"id":44849,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:58:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_20140309ajarnyai0077-2557page2 {"asset_file_name":"20140309AjarnYai0077-2557Page2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/07 09:57:59 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07\u0e28\u0e1e\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e23\u0e13\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e32\u0e41\u0e01\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e34\u0e28\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2556 P02","updated_at":"2014/02/07 09:57:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/07 09:57:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":65496,"id":44848,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:57:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_20140309ajarnyai0077-2557page3 {"asset_file_name":"20140309AjarnYai0077-2557Page3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/07 09:57:36 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07\u0e28\u0e1e\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e23\u0e13\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e32\u0e41\u0e01\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e34\u0e28\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2556 P03","updated_at":"2014/02/07 09:57:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/07 09:57:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":59737,"id":44847,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:57:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_20140309ajarnyai0077-2557page4 {"asset_file_name":"20140309AjarnYai0077-2557Page4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/07 09:56:53 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07\u0e28\u0e1e\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e23\u0e13\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e32\u0e41\u0e01\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e34\u0e28\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2556 P04","updated_at":"2014/02/07 09:56:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/07 09:56:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":61858,"id":44846,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:56:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_20140309ajarnyai0077-2557page5 {"asset_file_name":"20140309AjarnYai0077-2557Page5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/07 09:56:10 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07\u0e28\u0e1e\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e23\u0e13\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e32\u0e41\u0e01\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e34\u0e28\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2556 P05","updated_at":"2014/02/07 09:56:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/07 09:55:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":42340,"id":44845,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:55:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_20140309ajarnyai0077-2557page6 {"asset_file_name":"20140309AjarnYai0077-2557Page6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/07 09:54:58 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07\u0e28\u0e1e\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e23\u0e13\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e32\u0e41\u0e01\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e34\u0e28\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2556 P06","updated_at":"2014/02/07 09:54:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/07 09:54:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":78744,"id":44844,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:54:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_20140309ajarnyai0077-2557page7 {"asset_file_name":"20140309AjarnYai0077-2557Page7.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/07 09:53:58 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07\u0e28\u0e1e\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e23\u0e13\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e32\u0e41\u0e01\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e34\u0e28\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2556 P07","updated_at":"2014/02/07 09:53:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/07 09:53:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":45549,"id":44843,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:53:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_e401 {"asset_file_name":"E401.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/04 12:03:46 +0700","media_folder_id":202,"description":"E401","updated_at":"2014/02/04 12:03:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/04 11:50:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":29468,"id":44740,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/04 11:50:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: