นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คุณทศ
Ico64
Pongbaworn Suwannattachote
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pongbaworn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dvbt2_page_4 {"asset_file_name":"DVBT2_Page_4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/10/30 15:04:56 +0700","media_folder_id":202,"description":"Digital TV Page4","updated_at":"2014/10/30 15:04:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/10/30 14:56:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":167351,"id":49175,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/10/30 14:56:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_dvbt2_page_3 {"asset_file_name":"DVBT2_Page_3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/10/30 15:04:55 +0700","media_folder_id":202,"description":"Digital TV Page3","updated_at":"2014/10/30 15:04:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/10/30 14:55:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":216026,"id":49174,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/10/30 14:55:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_dvbt2_page_2 {"asset_file_name":"DVBT2_Page_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/10/30 15:04:54 +0700","media_folder_id":202,"description":"Digital TV Page2","updated_at":"2014/10/30 15:04:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/10/30 14:55:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":278201,"id":49173,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/10/30 14:55:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_dvbt2_page_1 {"asset_file_name":"DVBT2_Page_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/10/30 15:04:53 +0700","media_folder_id":202,"description":"Digital TV Page1","updated_at":"2014/10/30 15:04:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/10/30 14:54:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":330286,"id":49172,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/10/30 14:54:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_03 {"asset_file_name":"03.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/09/16 16:48:46 +0700","media_folder_id":202,"description":"A Small Sound Reinforcement System","updated_at":"2014/09/16 16:48:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/16 16:48:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":141622,"id":48590,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/16 16:48:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_02 {"asset_file_name":"02.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/09/16 16:47:51 +0700","media_folder_id":202,"description":"Computer-based Music Production","updated_at":"2014/09/16 16:47:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/16 16:47:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":264344,"id":48589,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/16 16:47:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_01 {"asset_file_name":"01.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/09/16 16:47:06 +0700","media_folder_id":202,"description":"Basic Mix \u0026 Recording","updated_at":"2014/09/16 16:47:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/16 16:47:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":294485,"id":48588,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/16 16:47:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_20140115proofpaperchiangraiconference_page_01 {"asset_file_name":"20140115ProofPaperChiangRaiConference_Page_01.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/12 12:42:24 +0700","media_folder_id":202,"description":"20140115ProofPaperChiangRaiConference_Page_01","updated_at":"2014/06/12 12:42:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/12 12:42:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":68103,"id":46982,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/12 12:42:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_20140116pongbaworn_p004 {"asset_file_name":"20140116Pongbaworn_p004.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/12 11:05:07 +0700","media_folder_id":202,"description":"The 10th National and International Symposium of Social Sciences \"Social Innovation for Subtainable Development in ASEAN Community\"","updated_at":"2014/06/12 11:05:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/12 11:05:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":56931,"id":46980,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/12 11:05:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: