นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คุณทศ
Ico64
Pongbaworn Suwannattachote
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
Network
Members · Following: 1 · Followed: 0

หลัก > pongbaworn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_20150131soundsystem001 {"asset_file_name":"20150131SoundSystem001.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/01/31 15:18:31 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21 01","updated_at":"2015/01/31 15:18:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/01/31 15:18:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":50425,"id":50777,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/01/31 15:18:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_km_nikon003 {"asset_file_name":"km_nikon003.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/01/31 13:54:48 +0700","media_folder_id":202,"description":"Nikon Day in HYT03","updated_at":"2015/01/31 13:54:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/01/31 13:54:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":115261,"id":50776,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/01/31 13:54:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_km_nikon002 {"asset_file_name":"km_nikon002.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/01/31 13:54:12 +0700","media_folder_id":202,"description":"Nikon Day in HYT02","updated_at":"2015/01/31 13:54:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/01/31 13:54:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":127738,"id":50775,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/01/31 13:54:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_km_nikon004 {"asset_file_name":"km_nikon004.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/01/31 13:53:31 +0700","media_folder_id":202,"description":"Nikon Day in HYT01","updated_at":"2015/01/31 13:53:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/01/31 13:53:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":95255,"id":50774,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/01/31 13:53:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_av-saminar02 {"asset_file_name":"av-saminar02.JPG","visibility":2,"modified_at":"2015/01/31 11:43:33 +0700","media_folder_id":202,"description":"av \u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 02","updated_at":"2015/01/31 11:43:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/01/31 11:43:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":107139,"id":50773,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/01/31 11:43:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_av-samina03 {"asset_file_name":"av-samina03.JPG","visibility":2,"modified_at":"2015/01/31 11:42:56 +0700","media_folder_id":202,"description":"av \u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 03","updated_at":"2015/01/31 11:42:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/01/31 11:42:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":64912,"id":50772,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/01/31 11:42:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_av-samina01 {"asset_file_name":"av-samina01.JPG","visibility":2,"modified_at":"2015/01/31 11:41:12 +0700","media_folder_id":202,"description":"av \u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","updated_at":"2015/01/31 11:41:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/01/31 11:41:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":117363,"id":50771,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/01/31 11:41:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_dvbt2_page_6 {"asset_file_name":"DVBT2_Page_6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/10/30 15:04:58 +0700","media_folder_id":202,"description":"Digital TV Page6","updated_at":"2014/10/30 15:04:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/10/30 14:56:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":245796,"id":49177,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/10/30 14:56:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_dvbt2_page_5 {"asset_file_name":"DVBT2_Page_5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/10/30 15:04:57 +0700","media_folder_id":202,"description":"Digital TV Page5","updated_at":"2014/10/30 15:04:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/10/30 14:56:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":260196,"id":49176,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/10/30 14:56:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: