นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คุณทศ
Ico64
Pongbaworn Suwannattachote
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
Network
Members · Following: 1 · Followed: 0

หลัก > pongbaworn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1 {"asset_file_name":"p1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/07/04 14:15:37 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e37\u0e0a \u0e2d\u0e31\u0e19\u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e14\u0e33\u0e23\u0e34 \u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e32\u0e2f \u0e2a\u0e22\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e38\u0e21\u0e32\u0e23\u0e35 (\u0e2d\u0e1e.\u0e2a\u0e18.) p01","updated_at":"2015/07/04 14:15:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/07/04 14:15:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":296709,"id":53615,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/07/04 14:15:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_20150131soundsystem009 {"asset_file_name":"20150131SoundSystem009.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/01/31 15:22:03 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21 09","updated_at":"2015/01/31 15:22:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/01/31 15:22:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":41194,"id":50785,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/01/31 15:22:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_20150131soundsystem008 {"asset_file_name":"20150131SoundSystem008.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/01/31 15:21:43 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21 08","updated_at":"2015/01/31 15:21:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/01/31 15:21:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":73236,"id":50784,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/01/31 15:21:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_20150131soundsystem007 {"asset_file_name":"20150131SoundSystem007.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/01/31 15:21:17 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21 07","updated_at":"2015/01/31 15:21:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/01/31 15:21:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":46553,"id":50783,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/01/31 15:21:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_20150131soundsystem006 {"asset_file_name":"20150131SoundSystem006.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/01/31 15:20:51 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21 06","updated_at":"2015/01/31 15:20:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/01/31 15:20:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":38466,"id":50782,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/01/31 15:20:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_20150131soundsystem005 {"asset_file_name":"20150131SoundSystem005.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/01/31 15:20:24 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21 05","updated_at":"2015/01/31 15:20:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/01/31 15:20:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":65752,"id":50781,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/01/31 15:20:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_20150131soundsystem004 {"asset_file_name":"20150131SoundSystem004.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/01/31 15:19:59 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21 04","updated_at":"2015/01/31 15:19:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/01/31 15:19:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":35518,"id":50780,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/01/31 15:19:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_20150131soundsystem003 {"asset_file_name":"20150131SoundSystem003.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/01/31 15:19:33 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21 03","updated_at":"2015/01/31 15:19:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/01/31 15:19:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":40862,"id":50779,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/01/31 15:19:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_20150131soundsystem002 {"asset_file_name":"20150131SoundSystem002.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/01/31 15:18:57 +0700","media_folder_id":202,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21 02","updated_at":"2015/01/31 15:18:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/01/31 15:18:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":33016,"id":50778,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/01/31 15:18:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: